Casa Corpului Didactic Prahova  îşi propune, pentru anul școlar 2018-2019, promovarea unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor de formare continua și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Prahova.

Puteți descărca OFERTA  apăsând aici.

BROȘURA o puteți descărca apăsând aici.

Dosarul de înscriere care va conţine Formularul de inscriere (download)Adeverinta tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere) se va aduce în prima zi de curs, care va fi stabilită ulterior, la C.C.D. Prahova.

* La sediul instituției şi în filialele C.C.D. Prahova se vor desfășura periodic activități metodico-științifice, conform calendarului disponibil pe site.

Stimata Doamna, Stimate Domn

Casa Corpului Didactic a judetului Prahova in colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul de specializare Competenţe Informatice care se va desfaşura în municipiul Ploiești.

Cui se adresează:

Tuturor celor care doresc sa se familiarizeze cu instrumentele bazate pe tehnologii informationale, cu elementele de baza in utilizarea corecta a computerelor si a principalelor aplicatii ale acestora.

Scopul cursului:

Formarea de deprinderi şi priceperi în utilizarea calculatorului; cunoaşterea noţiunilor de bază despre calculator şi funcţionalitatea acestuia în orice domeniu de activitate.

Competentele dobândite de participanții la curs: utilizarea funcţiilor de bază ale sistemului de operare Windows, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de calcul tabelar, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de prezentări, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare, noţiuni despre alcătuirea şi utilizarea unei baze de date.

În urma examenului de absolvire:

Cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiţii de acces: Minim  învăţământ liceal. 

Perioada desfăşurării cursului: 21.11.2018-21.12.2018.

Tarif: 250 Ron.

Termen limită de inscriere 20.11.2018 (in limita locurilor disponibile).

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: [email protected], iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.

La inceperea cursului se va achita jumatate din valoarea acestuia.

Prima sedinta a cursului va avea loc la CCD Prahova in data de 21.11.2018 de la ora 16,00.

În cazul în care în unitataea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!

Ing. Ionescu Gheorghe

Telefon: 0723 72 48 84 – 0761 44 87 19 

e-mail: [email protected]

Vă multumim!

O zi bună!

      Departament Vânzări
    Ing.  Gheorghe Ionescu
       Tel: 0723 72 48 84
       Tel: 0761 44 87 19
Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures

Anexa 1

Fişă de înscriere

Nota de informare CURSANTI

Stimata Doamna, Stimate Domn
 
Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Engleză, care se va desfaşura în municipiul Prahova.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să:
 – îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză;
 – îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;
 – sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente.
Obiectivul cursului de comunicare în limba engleză este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:
    Conversaţie/ Conversation,
    Ascultare/ Listening,
    Citire/ Reading,
    Scriere/Writing,
    Discurs oral/Oral discourse.
Durata cursului  de perfecţionare în ocupaţia Comunicare in Limba Engleză, este de 40 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 20 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
 
Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:
– Comunicare în Limba Engleză
Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.
Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.
Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.
Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: [email protected], iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
 
Perioada desfăşurării cursului: 25.09.2018-25.10.2018.
Data incepere curs: 25.09.2016 ora 16:30 la Casa Corpului Didactic Prahova.
Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!
În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.
Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.
Pentru mai multe informaţii şi  inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !
Ing. Ionescu Gheorghe  Tel: 0723.724.884 / 0761.448.719
 
În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,

Primiţi expresia consideraţiei noastre,

Fişă de înscriere                  Anexa 1

  School Consulting
Ing. Ionescu Gheorghe
         Director 
      0723 72 48 84

www.schoolconsulting.ro

Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures

OFERTA FORMARE 2018-2019