Casa Corpului Didactic Prahova  îşi propune, pentru anul școlar 2018-2019, promovarea unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor de formare continua și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Prahova.

Puteți descărca OFERTA  apăsând aici.

BROȘURA o puteți descărca apăsând aici.

Dosarul de înscriere care va conţine Formularul de inscriere (download)Adeverinta tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere) se va aduce în prima zi de curs, care va fi stabilită ulterior, la C.C.D. Prahova.

* La sediul instituției şi în filialele C.C.D. Prahova se vor desfășura periodic activități metodico-științifice, conform calendarului disponibil pe site.

Stimata Doamna, Stimate Domn

Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul de perfecţionare Formator  cod C.O.R 242401, 180 ore, care se va desfaşura în municipiul Ploiesti.

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Tematica cursului:

Pregătirea formării;

Realizarea activităţilor de formare;  

Evaluarea participanţilor la formare;

Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;

Marketing-ul formării;

Proiectarea programelor de formare;

Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;

Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

Abilităţii dobândite

Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor însusi competentele necesare proiectarii, derularii, evaluarii si revizuirii activitatii teoretice / practice si/sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate în institutii specializate sau la locul de munca.

În urma participarii la curs, conform Ghidului Ocupatiilor din România, formatorul va acoperi principlale domenii de cunostinte necesare practicarii acestei ocupatii, cum ar fi:

• deprinderi profesionale specializate aplicabile;

• predare, prelegeri;

• formarea profesionala a persoanelor.

În urma examenului de absolvire:

    Cursanţii vor primi certificate de absolvire autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiţii de acces: studii superioare in orice specializare.  

Termen înscriere: 8.04.2019

Prima sedinta a cursului va avea loc in  data de 9.04.2019, la Casa Corpului Didactic Ploiesti.

Tarif: 400 Ron.

Termen limită de inscriere 25.03.2019 (in limita locurilor disponibile).

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro,  iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.

In atasament se gaseste fisa de inscriere si anexa 1 ( pentru persoanele carora le plateste institutia).

Pentru grupe de peste 20  persoane putem organiza cursul in localitatea dumneavoastra.

La inceperea cursului se va achita jumatate din valoarea acestuia.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!

Va multumim!

Anexa 1
Cerere inscriere – 2019 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Director
    Ing.  Gheorghe Ionescu
       Tel: 0723 72 48 84
       Tel: 0761 44 87 19
School Consulting Srl, Sighişoara, Str. Rozelor Nr 1, Ap. 3, Jud Mureş, C.u.i. 26899149

Ofertă curs Perfectionare

                                                                       MENTOR

Stimată Doamnă, Stimate Domn

Casa Corpului Didactic a judetului Prahova in colaborare cu Sc School Consulting Srl,  furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul de perfecţionare Mentor  cod C.O.R 235902 care se va desfaşura în municipiul Ploiești.

Descrierea ocupatiei

 Mentorul este profesorul de specialitate dintr–o şcoalã sau liceu care are responsabilitatea de a conduce şi coordona practica pedagogicã a studenţilor, prin intermediul cãreia aceştia aplicã noţiunile şi cunoştinţele de metodicã dobândite în facultate şi învaţã sã predea.

Mentorul organizeazã lecţii demonstrative şi ore de predare pentru studenţii practicanţi, încadrând practica pedagogicã a acestora în sistemul concret de desfãşurare a procesului de învãţãmânt şi totodatã le oferã acestora posibilitatea de a–şi însuşi tehnici, metode şi procedee didactice cât mai variate. El are rolul de a–i ajuta pe studenţii practicanţi sã analizeze obiectiv procesul predãrii proprii sau a altor persoane şi trebuie sã stabileascã scopuri realiste ale activitãţii didactice a studenţilor, care sã conducã la îmbunãtãţirea calitativã a acesteia. Mentorul oferã studenţilor practicanţi un feed–back rapid şi eficient pentru dezvoltarea lor profesionalã.

Mentorul are responsabilitatea întocmirii fişelor de evaluare şi a acordãrii unei note pentru activitatea didacticã a studenţilor practicanţi. Mentorul atrage studenţii practicanţi şi în activitãţile din afara clasei (serbãri sau spectacole şcolare, cercuri pedagogice , şedinţe şi consultaţii cu pãrinţii). Mentorul are responsabilitatea de a colabora cu metodistul din facultate, acesta din urmã oferindu–i sprijin complementar. Totodatã, mentorul ajutã şi colaboreazã cu ceilalţi profesori mentori din catedrã, în activitatea pe care aceştia o desfãşoarã cu studenţii practicanţi

Tematica cursului:

 Comunicare Interactivă

Comunicarea mentor – student practicant

Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru

Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor

Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare

Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic

Evaluarea performanţelor studenţilor

Organizarea activităţii de practică

Planificarea activităţii de practică a studenţilor

În urma examenului de absolvire:

Cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiţii de acces: absolventi de studii superioare cu diploma de licenta in orice domeniu sau învatamânt liceal pedagogic.

Data incepere curs: 9.04.2019

Tarif: 350 Ron.

Termen limită de inscriere 8.04.2019 (in limita locurilor disponibile).

Acte necesare pentru înscriere:

  • copie după cartea de identitate;
  • copie după ultima diploma ;
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după certificatul de căsătorie( daca este cazul);
  • adeverinţa medic familie( apt pentru formare profesionala).

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro,  iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.

La inceperea cursului se va achita jumatate din valoarea acestuia.

În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în localitatea dvs.

Prima întâlnire de curs va fi stabilită de către formator, iar următoarele şedinţe vor fi stabilite împreună cu participanţii.

Locaţia cursului: Ploiești ( CCD ) ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!

Ing. Ionescu Gheorghe

Telefon: 0723 724 884 / 0761 448 719 e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro

Vă mulțumim!

O zi bună!

Cerere inscriere – 2019 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Anexa 1

Stimata Doamna, Stimate Domn
 
Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Engleză, care se va desfaşura în județul Prahova.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să:
 – îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză;
 – îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;
 – sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente.

Obiectivul cursului de comunicare în limba engleză este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:
    Conversaţie/ Conversation,
    Ascultare/ Listening,
    Citire/ Reading,
    Scriere/Writing,
    Discurs oral/Oral discourse.

Durata cursului  de perfecţionare în ocupaţia Comunicare in Limba Engleză, este de 40 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 20 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
 
Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:

– Comunicare în Limba Engleză

Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.

Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.

Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.

Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
 
Termen de înscriere: 26 martie 2019

Data incepere curs: 25.martie 2019 la Casa Corpului Didactic Prahova.
 
Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!

În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.

Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.

Pentru mai multe informaţii şi  inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !

Ing. Ionescu Gheorghe  Tel: 0723.724.884 / 0761.448.719
 
În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,


Primiţi expresia consideraţiei noastre,


  School Consulting
Ing. Ionescu Gheorghe
         Director 
      0723 72 48 84

www.schoolconsulting.ro

Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures
Anexa 1

Cerere inscriere – 2019 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

 
Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare SC School Consulting SRL, furnizor national de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru cursul de specializare BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202.
Condiţii de acces: studii superioare din orice domeniu.
Data începerii cursului: 01.10.2019
Tarif: 600 Ron, cu plata in 2 rate!!!!!
Pentru a va putea inscrie, trebuie sa trimiteti online, fisa de inscriere, pe adresa de email: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro , iar in data inceperii cursului, se va aduce in original, impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.
Locaţia cursului CCD Prahova. Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi! Ing. Ionescu Gheorghe Telefon: 0723 72 4884 / 0761.448.719.

Cerere inscriere – 2019 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Ofertă curs Specializare Bibliotecar
Anexa 1

OFERTA FORMARE 2018-2019