„Nichita Stănescu se mișca într-adevăr într-o sferă superioară, siderată de valori exclusiv artistice. Cât despre gustul său pentru „compromis”, cred sincer că nu prea știa ce înseamnă acest lucru, tocmai pentru că era un ingenuu. Dacă nu mi-ar fi teamă că devin prea … doct, aș zice că spiritul său ludic îl făcea să plutească pe deasupra situațiilor, pentru a căror substanță tragică cred că nu avea „organ”: tălpile lui nu se atingeau nici de flori, nici de mocirlă. Singurul păcat al lui Nichita Stănescu a fost crima săvârșită față de sine însuși: distrugerea sistematică a carcasei care-i asigura superbul exercițiu al spiritului.”
Nichita Stănescu este cel mai important poet român de după cel de-al doilea război mondial. Odată cu el, prin el, logosul limbii române ia revanșa asupra poeților ei.” (Ștefan Augustin Doinaș)

Al_treilea_discurs

datini_vol_1 

datini_vol_2 

eminescu_poem_cu_poem_pdf

formarea_legendelor 

gindirea_miscarea 

HERBIL_ANA-MARIA_POEZIILE_COPILARIEI_Aux 

Literatura_ce_poveste_1 

stanescu_nechita_poezii

Virginia-Woolf_Orlando

James-O-Noyes_Romania-tara-de-hotar

Ana-Blandiana_Orologiul-fara-ore

Eminescu_Versuri-din-manuscrise

Friedrich-Nietzsche_Dincolo-de-bine-si-de-rau

Gabriel-Liiceanu_Scrisori-catre-fiul-meu 

Goethe_Faust 

Ioana-Parvulescu_Intoarcere-in-secolul-21 

James-Joyce_Oameni-din-Dublin 

J-W-Ozanne_Trei-ani-in-Romania 

Maude-Rea-Parkinson_Douazeci-de-ani-in-Romania 

Oscar-Wilde_De-profundis 

Radu-Paraschivescu_Romania-in-7-gesturi 

Robert_Musil-Omul_fara_insusiri 

Stefan-Zweig_Lumea-de-ieri

Aristofan_Trei-comedii 

Charles-Baudelaire_Jurnale-intime

Ethel-Greening-Pantazzi_Romania-in-lumini-si-umbre

Friedrich-Nietzsche_Ecce-homo

G-Topirceanu_Memorii-de-razboi

Immanuel-Kant_Prolegomene 

Ion-Ghica_Scrisori-catre-V-Alecsandri

Maria-Regina-Romaniei_Tara-pe-care-o-iubesc

Mateiu-I-Caragiale_Sub-pecetea-tainei

Panait-Istrati_Chira-Chiralina 

Paul-Lindenberg_Regele-Carol-I

Radu-Rosetti_Amintiri 

Sabina-Cantacuzino_Din-viata-familiei-Bratianu-I 

Scrieri_de_lingvistica_generala 

Virginia-Woolf_Valurile

F-Scott-Fitzgerald_Marele-Gatsby            

Gottfried-August-Burger_Aventurile-baronului-Munchhausen           

I-L-Caragiale_Momente         

Ion-Creanga_Amintiri-din-copilarie                                 

James-Joyce_Portret-al-artistului                                                                           

Lewis-Carroll_Alice-in-Tara-Minunilor 

Oscar-Wilde_Portretul-lui-Dorian-Gray                              

Platon_Banchetul                                  

Platon_Phaidon                                                           

Platon_Phaidros 

Platon_Theaitetos                                                                       

Virginia-Woolf_Doamna-Dalloway  

 
Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare SC School Consulting SRL, furnizor national de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru cursul de specializare BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202.
Condiţii de acces: studii superioare din orice domeniu.
Data începerii cursului: 16.03.2020 ora 16.00,  la sediul CCD Prahova.
Tarif: 600 Ron, cu plata in 2 rate!!!!!
Pentru a va putea inscrie, trebuie sa trimiteti online, fisa de inscriere, pe adresa de email: [email protected] , iar in data inceperii cursului, se va aduce in original, impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.
Locaţia cursului CCD Prahova. Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi! Ing. Ionescu Gheorghe Telefon: 0723 72 4884 / 0761.448.719.

Cerere inscriere – 2020 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Ofertă curs Specializare Bibliotecar
Anexa 116

 
Miercuri, 15 Ianuarie 2020, între orele 13.00-14.00, Biblioteca CCD Prahova organizează activitatea cu tema „Luceafărul literaturii române”, dedicată celebrării Zilei Culturii Naționale și personalității celui mai mare scriitor român, Mihai Eminescu.
 
 
Programul de formare continuă cu tema Managementul riscului în structurile infodocumentare – biblioteci și CDI-uri, va începe miercuri, 15 ianuarie 2020, de la ora 14.00.
 
 
Cercul pedagogic la Biblioteconomie si Știința Informării, aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, va avea loc în data de 5 decembrie 2019, la Liceul Tehnologic Elie Radu, mun. Ploiești, de la ora 10.00 (9.30-10.00-primirea invitaților).
 
 

În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem Fișa de evidență a activității bibliotecii (va fi completată de bibliotecarul școlar / responsabilul cu activitatea bibliotecii) și Fișa de monitorizare a activității CDI (va fi completată de responsabilul cu activitatea CDI / profesorul documentarist).

         Acestea vor fi semnate de directorul unității școlare, vor fi  ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: [email protected], până la data limită de 31.10.2019.
adresa monotorizare si evidenta           fisa activitate biblioteca scolara                fisa monitorizare CDI

         Vă mulțumim pentru colaborare!

Vă aducem la cunoştinţă că joi, 26.09.2019, începând cu ora 10.00, la Casa Corpului Didactic Prahova, va avea loc Consfătuirea de specialitate, la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, pentru anul şcolar 2019-2020.

ANUNȚ CONSFĂTUIRI

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor !!!
Ultima activitate metodică, științifică și culturală din acest an școlar, la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, va avea loc în data de 23 mai 2019, de la ora 10.00, la Școala Gimnazială „Ing. Ghe. Pănculecu”, Oraşul Vălenii de Munte.
Tema activității – „Impactul lecturii și performanța în educație”
Susținător activitate – Bibliotecar Școala Gimnazială „Ing. Ghe. Pănculecu”, Oraşul Vălenii de Munte, STROE ALINA
În data de 12.04.2019, începând cu ora 09.30, va avea loc la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga Ploiești, cercul de specialitate aferent semestrului II, la disciplina Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema Simion Florea Marian – etnograf și folclorist al sufletului românesc, susținut de d-na bibliotecar a Colegiului Național Nichita Stănescu, mun. Ploiești, Corina Teodorescu.
Vă rugăm să transmiteţi aceste informaţii bibliotecarilor şcolari / profesorilor documentarişti / responsabililor CDI  din unitatea dvs., şi să sprijiniţi participarea lor la activitatea de formare continuă menţionată mai sus.
Cu ocazia celebrării Anului 2019 – Anul Cărții în România, Casa Corpului Didactic Prahova încurajează și susține derularea de activități tematice dedicate evenimentului (sesiuni de lectură, întâlniri cu scriitori, dezbateri etc.), organizate în cadrul bibliotecilor școlare/ centrelor de documentare și informare, în colaborare cu cadrele didactice, părinți, comunitate locală.
 

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, ediția a III-a a proiectului educațional interjudețean, cu tema „Aleea scriitorilor”. Amănunte găsiți aici:

PREZENTARE PROIECT ALEEA SCRIITORILOR

Afis proiect ed. interj. Aleea Scriitorilor, ed. 3

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, proiectul educațional județean cu tema „O planetă verde, o viață sănătoasă”.

Amănunte găsiți aici

În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem cu solicitarea de a le completa, fișele din atașamentele de mai jos. Acestea vor fi completate de bibliotecarul școlar (Fișa de evidență a activității bibliotecii) / responsabilul CDI sau profesorul documentarist  (Fișa de monitorizare a activității CDI), vor fi semnate de directorii unităților școlare  și ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: [email protected], până la data limită de 31.11.2018. 
Vă mulțumim pentru colaborare!
 

         În cadrul Bibliotecii Casei Corpului Didactic Prahova, poate fi consultată publicația „Definitivatul-debut în educația și formarea cadrelor didactice: ghid pentru realizarea portofoliului cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ”, realizată de ISJ București, în anul 2017. Publicația poate fi pusă la dispoziția cititorilor, inclusiv în format electronic.

Biblioteca funcţionează în incinta clădirii CCD Prahova la parter în doua încăperi.

Fondul de carte este organizat conform sistemului de clasificare zecimală universală. Astfel, biblioteca are două fonduri dominante: · fond de lingvistică, literatură, limbă · fond de cărţi de specialitate Fondul de cărţi de lingvistică şi literatură oferă utilizatorilor o sferă largă de documente în limbile română, maghiară, engleză, franceză, germană şi rusă, atât beletristică cât şi lucrări de referinţă. Fondul de cărţi de specialitate este alcătuit din urmatoarele domenii: · educaţie, învăţământ, formare, instruire, perfecţionare, metodici · psihologie, sociologie, politică, filozofie · ştiinţe naturale · ştiinţe aplicate · istorie, geografie · artă, muzică, sport · enciclopedii, dicţionare – generale şi de specialitate Există, deci posibilitatea consultării prin împrumut a unui bogat fond de cărţi pedagogice şi de specialitate.

Biblioteca pune în valoare colecţiile de publicaţii prin împrumut la domiciliu si posibilitate de consultare în sala de lectură. Sala de lectură fiind luminoasă şi primitoare, este astfel aranjat încât poate fi folosit pentru grupuri mai mici de 15 de persoane şi pentru cursuri de formare perfecţionare. Utilizatorii bibliotecii sunt întregul personal din învăţământ, atât cadrele didactice cât şi cel nedidactice şi studenţii de pe raza judeţului. Din biblioteca sunt distribuite persoanelor interesate programele pentru diferite examene. La cerere, este posibila elaborarea de bibliografii, în orice domeniu, pe baza fondului existent.

În atenția bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, responsabililor CDI

În atenţia unităţilor de învăţământ în cadrul cărora funcţionează CDI / biblioteci şcolare, Bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, responsabililor CDI În data de 28.09.2017, începând cu ora 10.00, la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, va avea loc consfătuirea de specialitate, la disciplina 
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, având ca public ţintă bibliotecarii şcolari / profesorii documentarişti / responsabilii CDI din unităţile de învăţământ din judeţul Prahova. 

Scrisoare metodică aici