TOTAL dosare echivalare

conform

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere

şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

OM 5967/06.11.2020

15 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022

Dosare echivalare nov 2021 ian 2022

Echivalarea creditelor profesionale transferabile

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat conform OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

Ø  1 septembrie – 15 noiembrie: 

o   personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/  atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, validate prin semnătura solicitantului. Dosarul poate conține și CI, certificat de naștere, certificat căsătorie;

Ø  15 noiembrie – 15 ianuarie:

o   Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie.

  • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);

Atenție!

Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii. 

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență. 

 

Documente utile:

OM 5967/06.11.2020 

 

Modele/recomandări documente

Anexa_1_cerere solicitant 

Anexa_2_adeverința

Anexa_3_decizie comisie_unitate școlară

Anexa_4_PV comisie de echivalare 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE,                                                                       DIRECTOR CCD Prahova,

                            Prof. Laura Marilena DOP                                                                                                                                        Prof. Daniela Mariana CAZACU

Stimați colegi,

  I   Pentru  realizarea Raportului cu privire la impactul programelor de formare al Casei Corpului Didactic Prahova, pentru anul școlar 2020-2021, vă rugăm să completați  prin responsabilul cu formarea continuă din instituția dumneavoastră, formularul Impactul programelor de formare-anul școlar 2020 -2021  până în data de 20 iunie 2021.

Ca anul trecut, impactul trimis de fiecare instituție prin intermediul responsabilului cu formarea continua, va fi postat pe site-ul www.ccdph.ro la sectiunea Responsabili cu Formarea Continuă.

 II Pentru centralizarea datelor cu privire la analiza de nevoi pentru fundamentarea Ofertei Casei Corpului Didactic Prahova, vă punem la dispoziție urmatoarele:

1       Un document Excel cu denumirea Analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei Casei Corpului Didactic Prahova  în care responsabilul cu formarea continuă  completează datele obținute de la colegii din școală (are același format ca in anii trecuți)

Vă rugăm să completați documentul Excel până la data de 20 iunie 2021.

 Instrucţiunile de completare și link-ul pentru a completa documentul au fost trimise pe e-mail responsabililor cu formarea continuă și instituțiilor de învățământ.

Fisa de formare continuă II  termen 5 octombrie 2020

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ II; an școlar 2020-2021

 

 Centralizator dosare echivalare credite –  termen de completare 10 octombrie 2020 ( se va completa după finalizarea procedurii de echivalare)

 

Centralizator dosare echivalare credite- septembrie 2020

 

Stimați colegi,

 I   Pentru  realizarea Raportului cu privire la impactul programelor de formare al Casei Corpului Didactic Prahova, pentru anul școlar 2019-2020, vă rugăm să completați, în calitate de responsabil cu formarea continuă din instituția dumneavoastră, formularul Impactul programelor de formare-anul școlar 2019 2020  până la data de 12 iunie 2020.      

Ca anul trecut, impactul trimis de fiecare instituție prin intermediul responsabilului cu formarea continua, va fi postat pe site-ul www.ccdph.ro la sectiunea Responsabili cu Formarea Continuă.

 Impactul va fi transmis o singură dată.

II Pentru centralizarea datelor cu privire la analiza de nevoi pentru fundamentarea Ofertei Casei Corpului Didactic Prahova, vă punem la dispoziție urmatoarele:

1       Un document Excel cu denumirea Analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei Casei Corpului Didactic Prahova  în care responsabilul cu formarea continuă  completează datele obținute de la colegii din școală ( are același format ca in anii trecuți)

Vă rugăm să completați documentul Excel până la data de 12 iunie 2020.

CCD Prahova

 Instrucţiunile de completare și link-ul pentru a completa documentul au fost trimise pe e-mail responsabililor cu formarea continuă și instituțiilor de învățământ.

 
 

În urma  ședinței cu responsabilii cu formarea continuă din data de  24.09.2019, vă informăm:

1           Fișa individuală de formare continuă II    FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ II; an școlar 2019-2020  (Link)  termen 10 octombrie 2019.   Completarea este obligatorie 

         pentru fiecare cadru didactic.

 2          Centralizator dosare echivalare C.P.T .   CENTRALIZATOR DOSARE ECHIVALARE CREDITE- SEPTEMBRIE 2019(link)  termen de completare 1 octombrie 2019. 

            Se completează de către responsabilii cu formarea continuă care au avut dosare de echivalare.

 3                Responsabilul cu formarea continuă din instituție (anul școlar 2019-2020) va completa formularul de înscriere pentru cursul avizat Managementul formării continue în școli (nr.49) la linkul.– termen 27 septembrie 2019 .  Vă rugăm să verificați datele de contact pe care ni le transmiteți pentru că acestea vor fi folosite pentru comunicarea cu responsabilul cu formarea continuă.

Succes!

 

Stimate colege, stimati colegi,

Marti, 24 septembrie 2019, în Sala de Consiliu a C.C.D. Prahova, va avea loc prima sedință de instruire a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar din judetul Prahova, dupa cum urmeaza:

–   10.00 – 12.00 pentru scolile din învățământul RURAL  

–   12.30 – 14.30 pentru școlile din învățământul URBAN.

Prezența la sedinta a R.F.C. sau a unui membru al comisiei din școală este strict obligatorie.

 Va fi adusă Decizia de numire a comisiei F.C.D.P., comisie formată din responsabil și cel puțin doi membri.

Pentru dosarele depuse în termenul legal la instituția dumneavoastră de învățământ în vederea echivalării  creditelor profesionale transferabile, veți avea în vedere următoarele:

– În comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile constituită la nivelul unității de învățământ, al 3-lea membru este un un profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Prahova, pe care-l veți selecta dumneavoastră din următoarea echipă:

Prof. Ionescu Daniela,  Prof. Stanciu Alin.

–  Dosarul de echivalare pe care îl veți aduce la ședință va cuprinde:

  • Copie conform cu originaluldupă  Decizia de constituire a comisiei pentru echivalare;
  • Copie după Cererea de echivalare creditelor profesionale transferabile (înregistrată în perioada 1 – 15 septembrie 2019la secretariatul unității școlare);
  • Copii conform cu originalulale documentelor în baza cărora se solicită echivalarea (conform OM 5562/2011, art. 8-9) sau declarație pe propria răspundere;
  • Proces-verbal, în original (două exemplare),încheiat în ședința de analiză a dosarelor de echivalare  semnat de R.F.C. și directorul unității;
  • Adeverință tip de acordare a creditelor, în original, semnată de directorul unității de învățământ (modelul este atașat);

 Cu stima,

Director C.C.D. Prahova,                                 

Prof. Mariana CAZACU    

Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane

Model adeverinta echivalare

   FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ II; an școlar 2019-2020  (Link)  termen 10 octombrie 2019.   Completarea este obligatorie  pentru fiecare cadru didactic.

 

Baza de date cu responsabilii cu formarea continuă  (anul școlar 2019-2020) se realizează  completând formularul de înscriere pentru cursul avizat Managementul formării continue în școli (nr.49) la linkul.– termen 27 septembrie 

TOTAL dosare echivalare conform
Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare
a creditelor profesionale transferabile Ordin 5562 07-Oct-2011

 dosare echivalare 2014 2019

Stimate colege, stimați colegi,

Vă reamintim de posibilitatea echivalării  creditelor profesionale transferabile conform ORDINULUI nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile    (disponibil aici ).

În comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile constituită la nivelul unității de învățământ, al 3-lea membru este un un profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Prahova (Prof. Ionescu Daniela sau Prof. Stanciu Alin).

Director C.C.D. Prahova,                                                                     Inspector Scolar pentru          

Prof. Mariana CAZACU                                                        Dezvoltarea Resurse Umane ISJ Prahova, 

                                                                          Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

 Impactul programelor de formare-anul școlar 2018 2019  descărcați aici!

I   Pentru  realizarea Raportului cu privire la impactul programelor de formare al Casei Corpului Didactic Prahova, pentru anul școlar 2018-2019, vă rugăm să completați, în calitate de responsabil cu formarea continuă din instituția dumneavoastră, formularul Impactul programelor de formare-anul școlar 2018 2019  până la data de 25 iunie 2019.    

Ca anul trecut, impactul trimis de fiecare instituție prin intermediul responsabilului cu formarea continua, va fi postat pe site-ul www.ccdph.ro la sectiuneaResponsabili cu Formarea Continuă.

 Impactul va fi transmis o singură dată.

II Pentru centralizarea datelor cu privire la analiza de nevoi pentru fundamentarea Ofertei Casei Corpului Didactic Prahova, vă punem la dispoziție urmatoarele:

1       Un document Excel cu denumirea Analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei Casei Corpului Didactic Prahova  în care responsabilul cu formarea continuă  completează datele obținute de la colegii din școală ( are același format ca in anii trecuți)

Vă rugăm să completați documentul Excel până la data de 25 iunie 2019.

 2       Un Formular A în care se completeză informații sintetizate din rapoartele întocmite în urma  inspecțiilor efectuate cadrelor didactice din școală de către inspectori și metodiști ISJ( înscrise în Registrul de procese-verbale în rubrica Recomandări) în anul școlar 2018-2019. Vă rugăm să completați  până la data de 25 iunie 2019.  

3       Un Formular B în care se completeză informații sintetizate din    fișele de observații (întocmite în urma asistențelor la ore efectuate cadrelor didactictice din școală de către directori și responsabilii de  arii curriculare/catedre/comisii ) și din alte documente în anul școlar 2018-2019. Vă rugăm să completați  până la data de 25 iunie 2019.

 Link-urile de acces la formularele de mai sus si instrucțiunile aferente au fost trimise pe adresele de email ale responsabililor cu formarea continua si pe adresele de email ale scolilor

ATRIBUŢIILE  RESPONSABILULUI CU FORMAREA CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 În atenția R.F.C.: link-uri Fișă II și Centralizator dosare echivalare credite

Centralizator dosare echivalare credite –  termen de completare 7 octombrie 2018 apăsați aici

Fisa de formare continuă II – termen 15 octombrie 2018 apăsați aici

Buna ziua,                                                                                                                                                                                                                                                            Model adeverinta echivalare

marți, 2 octombrie 2018, în Sala de Consiliu a C.C.D. Prahova, va avea loc prima sedință de instruire a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar din judetul Prahova, dupa cum urmeaza:

–   10.00 – 12.00 pentru scolile din învățământul RURAL  

–   12.00 – 14.00 pentru școlile din învățământul URBAN.

Prezența R.F.C. sau a unui membru al comisiei din școală este strict obligatorie.

 Va fi adusă Decizia de numire a comisiei F.C.D.P., comisie formată din responsabil și cel puțin doi membri.

 

Pentru dosarele depuse în termenul legal la instituția dumneavoastră de învățământ în vederea echivalării  creditelor profesionale transferabile, veți avea în vedere următoarele:

– În comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile constituită la nivelul unității de învățământ, al 3-lea membru este un un profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Prahova, pe care-l veți selecta dumneavoastră din următoarea echipă:

 Prof. Dedu Carmen, Prof. Ionescu Daniela,  Prof. Stanciu Alin.

–  Dosarul de echivalare pe care îl veți aduce la ședință,  va cuprinde:

·         Copie conform cu originalul  după  Decizia de constituire a comisiei pentru echivalare;

·         Copie după Cererea de echivalare creditelor profesionale transferabile (înregistrată în perioada 1 – 15 septembrie 2018 la secretariatul unității școlare);

·         Copii conform cu originalul  ale documentelor în baza cărora se solicită echivalarea (conform OM 5562/2011, art. 8-9) sau declarație pe propria răspundere;

·         Proces-verbal, în original (două exemplare) , încheiat în ședința de analiză a dosarelor de echivalare  semnat de R.F.C. și directorul unității;

·         Adeverință tip de acordare a creditelor, în original, semnată de directorul unității de învățământ (modelul este atașat);

 

 

Director C.C.D. Prahova,                                  Inspector Scolar Pentru Dezvoltarea Resursei Umane ISJ Prahova,

Prof. Mariana CAZACU                                                Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

Model adeverinta echivalare

Stimate colege, stimați colegi,

Vă reamintim de posibilitatea echivalării   profesionale transferabile

conform ORDINULUI nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Director C.C.D. Prahova,                                                                     Inspector Scolar pentru          

Prof. Mariana CAZACU                                                         Dezvoltarea Resurse Umane ISJ Prahova, 

                                                                                Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

OMECTS 5562_2011metodologie credite transferabile

RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUĂ