ATRIBUŢIILE  RESPONSABILULUI CU FORMAREA CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 În atenția R.F.C.: link-uri Fișă II și Centralizator dosare echivalare credite

Centralizator dosare echivalare credite –  termen de completare 7 octombrie 2018 apăsați aici

Fisa de formare continuă II – termen 15 octombrie 2018 apăsați aici

Buna ziua,                                                                                                                                                                                                                                                            Model adeverinta echivalare

marți, 2 octombrie 2018, în Sala de Consiliu a C.C.D. Prahova, va avea loc prima sedință de instruire a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar din judetul Prahova, dupa cum urmeaza:

–   10.00 – 12.00 pentru scolile din învățământul RURAL  

–   12.00 – 14.00 pentru școlile din învățământul URBAN.

Prezența R.F.C. sau a unui membru al comisiei din școală este strict obligatorie.

 Va fi adusă Decizia de numire a comisiei F.C.D.P., comisie formată din responsabil și cel puțin doi membri.

 

Pentru dosarele depuse în termenul legal la instituția dumneavoastră de învățământ în vederea echivalării  creditelor profesionale transferabile, veți avea în vedere următoarele:

– În comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile constituită la nivelul unității de învățământ, al 3-lea membru este un un profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Prahova, pe care-l veți selecta dumneavoastră din următoarea echipă:

 Prof. Dedu Carmen, Prof. Ionescu Daniela,  Prof. Stanciu Alin.

–  Dosarul de echivalare pe care îl veți aduce la ședință,  va cuprinde:

·         Copie conform cu originalul  după  Decizia de constituire a comisiei pentru echivalare;

·         Copie după Cererea de echivalare creditelor profesionale transferabile (înregistrată în perioada 1 – 15 septembrie 2018 la secretariatul unității școlare);

·         Copii conform cu originalul  ale documentelor în baza cărora se solicită echivalarea (conform OM 5562/2011, art. 8-9) sau declarație pe propria răspundere;

·         Proces-verbal, în original (două exemplare) , încheiat în ședința de analiză a dosarelor de echivalare  semnat de R.F.C. și directorul unității;

·         Adeverință tip de acordare a creditelor, în original, semnată de directorul unității de învățământ (modelul este atașat);

 

 

Director C.C.D. Prahova,                                  Inspector Scolar Pentru Dezvoltarea Resursei Umane ISJ Prahova,

Prof. Mariana CAZACU                                                Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

Model adeverinta echivalare

Stimate colege, stimați colegi,

Vă reamintim de posibilitatea echivalării   profesionale transferabile

conform ORDINULUI nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Director C.C.D. Prahova,                                                                     Inspector Scolar pentru          

Prof. Mariana CAZACU                                                         Dezvoltarea Resurse Umane ISJ Prahova, 

                                                                                Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

OMECTS 5562_2011metodologie credite transferabile

RESPONSABILI CU FORMAREA CONTINUĂ