Numeroase cadre din învățământul preuniversitar prahovean manifestă, an de an, un interes din ce în ce mai evident pentru cercetare, creativitate, preocupările acestora finalizându-se în lucrări proprii de certă valoare teoretică și practică: studii, articole, cărți de specialitate, de psihopedagogie, manuale alternative, metodici, reviste, comunicări, expuneri, precum și realizarea unor moderne mijloace de învățământ.

Publicând, din motive obiective, numai o parte dintre lucrările caracterizate prin originalitate,  conținut știintific de specialitate, psihopedagogic metodic deosebit, „Buletinul de informare și documentare metodico – științifică”, numărul 29 anul, 2020, oferă o imagine, pe care o considerăm convingătoare, a importantului potențial profesional creativ al educatoarelor, învățătorilor și profesorilor din județul Prahova.

Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, considerații metodice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, Cronici.

Lucrările propuse vor fi redactate folosind  șablonul de la acest link macheta.doc , cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com.   

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 mai 2020.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. 

Responsabilii cu formarea continuă vor transmite cadrelor didactice din școală.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

COLECTIVUL DE REDACȚIE 

Macheta

BULETIN INFORMATIV