Colectivul redacțional mulțumește tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 37 – ianuarie 2024 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică. Autorii care doresc achiziționarea buletinului, pot achita și cu cardul pentru prima de carieră didactică.

Adresăm celor interesați invitația de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, exemple de activități didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educațional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educația adulților, Proiecte, Parteneriate, Mentorat didactic, Cercetare pedagogică

Lucrările propuse vor fi redactate cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com folosind Macheta word atașată. 

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 mai 2024.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

 

Macheta 2024

Vă informăm că a apărut Nr. 37 al Buletinului de informare și documentare metodico-știintifică, ianuarie 2024

Acesta poate fi achiziționat de la sediul instituției  (se poate achita și cu cardul pentru prima de carieră didactică).

Colectivul redacțional mulțumește tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 34 – iunie 2022 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.

 

 Adresăm celor interesați invitația de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, exemple de activități didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educațional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educația adulților, Proiecte, Parteneriate, Mentorat didactic, Cercetare pedagogică.

Lucrările propuse vor fi redactate cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com folosind Macheta word atașat. 

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 15 decembrie 2022.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor.

 

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

 

Sănătate!

COLECTIVUL DE REDACȚIE

 

MACHETA

Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 32- iunie 2021 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.

 

 Adresăm celor interesați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, exemple de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor, Proiecte, Parteneriate, Școala online.

Lucrările propuse vor fi redactate cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com folosind șablonul word atașat.   

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 23 decembrie 2021.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. 

Responsabilii cu formarea continuă vor transmite cadrelor didactice din școală.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

Succes!

COLECTIVUL DE REDACȚIE 

Macheta

 

Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru  a fi publicate în Buletinul de informare și documentare metodico-științifică .

Pentru cei care doresc un număr mai vechi  al Revistei C.C.D. Prahova (Buletinul de informare și documentare metodico-științifică) vor completa o Cerere de achiziție  ce va fi trimisă pe adresa de email a instituției: ccdprahova@ccdph.ro.

Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 31- ianuarie 2021 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.

 Adresăm celor interesați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, exemple de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor, Proiecte, Parteneriate, Cronici.

Lucrările propuse vor fi redactate cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com folosind șablonul word atașat.  

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 22 aprilie 2021.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor.

Responsabilii cu formarea continuă vor transmite cadrelor didactice din școală.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

Sănătate!

COLECTIVUL DE REDACȚIE

Macheta 

Colectivul redacțional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 30 – iunie 2020 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.

 

Adresăm celor interesați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, exemple de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor, Proiecte, Parteneriate, Cronici.

Lucrările propuse vor fi redactate cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com folosind șablonul word atașat.   

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 decembrie 2020.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. 

Responsabilii cu formarea continuă vor transmite cadrelor didactice din școală.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

 

Sănătate!

COLECTIVUL DE REDACȚIE 

Numeroase cadre din învățământul preuniversitar prahovean manifestă, an de an, un interes din ce în ce mai evident pentru cercetare, creativitate, preocupările acestora finalizându-se în lucrări proprii de certă valoare teoretică și practică: studii, articole, cărți de specialitate, de psihopedagogie, manuale alternative, metodici, reviste, comunicări, expuneri, precum și realizarea unor moderne mijloace de învățământ.

Publicând, din motive obiective, numai o parte dintre lucrările caracterizate prin originalitate,  conținut știintific de specialitate, psihopedagogic metodic deosebit, „Buletinul de informare și documentare metodico – științifică”, numărul 29 anul, 2020, oferă o imagine, pe care o considerăm convingătoare, a importantului potențial profesional creativ al educatoarelor, învățătorilor și profesorilor din județul Prahova.

Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, considerații metodice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, Cronici.

Lucrările propuse vor fi redactate folosind  șablonul de la acest link macheta.doc , cu diacritice şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com.   

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice  nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 mai 2020.

Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. 

Responsabilii cu formarea continuă vor transmite cadrelor didactice din școală.

Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.

COLECTIVUL DE REDACȚIE 

Macheta

BULETIN INFORMATIV