COLECȚII DE BUNE PRACTICI
click aici
În cadrul cursurilor de formare online inițiate și derulate de C.C.D. Prahova, în perioada mai-august 2020, au fost elaborate Colecții de bune practici în ceea ce privește predarea online. 
PUBLICAȚII EDITURA CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICAȚII ONLINE 2019-2020 CCDPH

Într-o lume în care circulaţia informaţiei se face tot mai rapid şi prin tot mai multe mijloace Editura Casei Corpului Didactic consideră o prioritate sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice de a publica lucrări, ca o finalizare a unui moment din munca lor în domeniul educaţiei.

Prin specificul activităţii sale Editura Casei Corpului Didactic VA OFERA Sansa de a împărtăşii experienţe didactice valoroase. Oportunitatea de a veni în sprijinul celor aflaţi la început de drum prin a le oferi modele, puncte de sprijin sau puncte de plecare în lunga, dificila dar nobila misiune de a educa tânăra generaţie.

Un spaţiu în care utilitatea schimbului de idei este concretizată în evoluţia procesului de predare-învăţa

PRIORITATILE EDITURII CCD Prahova

  • sprijinirea initiativelor cadrelor didactice de a publica lucrari în domeniul educatiei promovarea realizarilor si a imaginii institutiei

Cum faceţi o solicitare de publicare

Aţi scris o carte pe care o consideraţi de interes? Dacă doriţi să o propuneţi spre editare, sunteţi bine venit.

Iată cum procedaţi: Aduceţi personal lucrarea dumneavoastră (viitoarea carte) la editură, în format electronic (CD sau dischetă). Ea va fi vizualizată împreună cu dvs. Pe baza caracteristicilor cărţii, respectiv format, număr de pagini, tiraj, calitatea hârtiei, calitatea copertei, se va calcula preţul de editare. Dacă acest preţ vi se va părea convenabil, veţi fi informaţi în legătură cu prevederile contractului de editare (Contract de editare).

Informaţiile despre paşii care trebuie urmaţi până la semnarea contractului de editare le puteţi obţine chiar acum prin accesarea Regulamentului de contractare a lucrărilor în vederea editării. Dacă preţul lucrării şi prevederile contractului de editare sunt acceptate de către dvs. urmează să completaţi o cerere, formular tip, (Comandă), pe baza căreia se va completa şi semna contractul de editare şi se va da cărţii codul ISBN.

Informaţiile referitoare la preţul lucrării le puteţi obţine şi telefonic sau prin e-mail caz în care va trebui să transmiteţi datele despre carte, cele pe care le-am amintit mai sus la caracteristicile cărţii Să presupunem că aţi semnat contractul de editare. Primul pas pe care îl vom face împreună este de a analiza lucrarea, care deocamdată se află în format electronic. În cazul în care este nevoie să se aducă modificări în ceea ce priveşte aşezarea în pagină sau aspectul estetic, le vom discuta, iar modificările ce se impun (dacă se impun) vor fi făcute numai cu acordul dvs. Vom lua în discuţie şi coperta, un lucru atât de important pentru o carte. Coperta, în cazul în care nu aţi conceput-o dumneavoastră, va trebui concepută.

Acest lucru se va face numai în prezenţa şi cu acordul dvs. având în vedere că viitoarea carte vă reprezintă. Ca urmare, veţi spune redactorului cum doriţi să arate în final coperta, ce culoare va avea, ce imagini, ce caractere de scriere, ce tip de hârtie. Poate veţi lăsa la alegerea redactorului toate aceste lucruri exprimându-vă încrederea în gusturile lui. Indiferent dacă dvs. sau redactorul este cel care va finaliza coperta şi aranjarea finală în pagină a cărţi, cartea nu va fi multiplicată şi nu va intra în procesul propriu-zis de tipărire până ce dvs. nu veţi da acordul „bun de tipar” (formular tip).

Având în vedere formalităţile necesare pentru asigurarea cadrului legal de apariţie a publicaţiei demararea propriu-zisă a tipăririi în scopul obţinerii produsului final: cartea, nu va începe în momentul semnării contractului ci, numai după ce vor fi parcurşi toţi paşii necesari (paşi pe care îi veţi găsi şi înRegulamentul de funcţionare al Editurii CCD. La solicitarea dvs. editura vă va informa telefonic sau prin e-mail asupra momentului începerii tipăririi cărţii. La fel va proceda şi în legătură cu momentul finalizării lucrării când veţi putea intra în posesia cărţii dvs. De altfel, termenul de predare al lucrării este specificat şi în contractul de editare (Contract de editare) şi stabilit de comun acord cu dvs.

În cazul în care doriţi informaţii care nu se regăsesc aici nu ezitaţi să luaţi legătura cu redactorul editurii Viorel Oprea

Orice întrebare este bine venită şi poate fi de un real folos în completarea acestor informaţii pe care le dorim cât mai utile pentru dvs.

1. Discuţii între cele două părţi: redactor, reprezentant al Casei Corpului Didactic şi beneficiar. Beneficiarul aduce la cunoştinţa redactorului solicitările sale, iar redactorul prezintă clauzele contractuale.

2. În funcţie de caracteristicile cărţii se stabileşte preţul de editare.

3. În cazul în care solicitantul este de acord cu preţul de editare el va completa şi va semna o comandă de editare (formulare tip).

4. În cazul în care solicitarea de editare este făcută în numele unei instituţii, pe formularul de comandă şi contractul de editare semnătura beneficiarului (conducătorul instituţiei sau un reprezentant al acesteia), va fi parafată cu ştampila instituţiei.

5. Solicitarea autorului (comanda de editare) va fi adusă de către redactor la cunoştinţa contabilului şef şi a directorului instituţiei, în vederea avizării lor.

6. După semnarea comenzii de către conducerea instituţiei, redactorul Informează solicitantul despre aprobarea cererii lui şi stabileşte o întâlnire cu acesta în vederea completării şi semnării contractului de editare.

7. La semnarea contractului de către beneficiar acesta plăteşte un avans de minimum 40% din preţul de editare, restul fiind achitat la ridicarea lucrării, conform clauzelor contractuale.

8. La solicitarea beneficiarului şi în condiţiile în care conducerea CCD admite, beneficiarul poate plăti un avans care să reprezinte mai puţin de 40% din valoarea lucrării de editare, după cum, în aceleaşi condiţii, poate achita integral costul cărţii la finalizarea lucrării.

9. După semnarea contractului între cele două părţi, secvenţial, vor fi parcurse următoarele etape: a. obţinerea numerotării internaţionale standardizate (ISBN, ISSN), şi a descrierii CIP A Bibliotecii Naţionale a României. b. concepere copertei şi a paginii de titlu, cu includerea elementelor de identificare, a siglei editurii şi cu precizări din partea autorilor, referitoare la realizarea lucrării, dacă este cazul c. efectuarea eventualelor retuşuri ale tehnoredactării; aceste operaţii se fac în prezenţa autorului d. completarea şi semnarea formularului „Bun de tipar”, prin care autorul îşi asumă răspunderea pentru forma şi conţinutul lucrării e. tipărirea lucrării.

10. Redactorul va informa beneficiarul despre finalizarea lucrării.

11. Predarea şi recepţia lucrărilor se face la sediul editorului la o dată stabilită de comun acord şi care este stipulată în contractul de editare.