Actualizarea regulilor de identificare prin cod ISBN, aplicabile la nivel național, care sunt în vigoare începând cu data de 01.01.2024.

În scopul utilizării corecte a codurilor ISBN pentru identificarea exclusivă a produselor eligibile, Centrul Național ISBN din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, impune 4 cerințe de bază care trebuie îndeplinite cumulativ:

 • publicațiile să aibă conținut preponderent text, prelucrat din punct de vedere editorial. La publicațiile cu un conținut mixt, format din text și fotografie/ilustrație/tabele/grafice etc., textul trebuie să fie elementul de bază;
 • publicațiile să fie destinate publicului larg. Caracterul public al unei lucrări este în relație directă cu tirajul acesteia. Pentru ca o lucrare să poată fi identificată prin cod ISBN, numărul de exemplare destinate publicului trebuie să fie de minim 30 de exemplare (tiraj care NU include exemplarele pentru Depozitul legal (8 ex), exemplarele cu titlu de ”drept de autor” sau alte exemplare obligatorii);
 • publicațiile să nu fie personalizate și/sau de uz personal;
 • publicațiile să nu apară cu periodicitate, sub același titlu.
 •  

Pe baza acestor criterii, luând în considerare tipologiile documentare întâlnite în activitatea de peste 50 de ani a Centrului Național ISBN, găsiți pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, în cadrul secțiunii ISBN, un material cu rol metodologic, Criterii ISBN.pdf (bibnat.ro), ce conține, printre altele și exemple de publicații pentru care se acordă / nu se acordă cod ISBN. Exemplele nu sunt limitative. Ele se actualizează periodic, în funcție de tipurile de publicații care apar în domeniul editorial.

Introducerea unui tiraj minim pentru cărțile care vor fi identificate prin cod ISBN atestă caracterul de document public al cărților pe care le înregistrăm. Această modificare susține prevederile standardului ISBN și urmărește utilizarea corectă a sistemului ISBN.

Editura Casa Corpului Didactic Prahova

Criterii CIP

Criterii ISBN

ISBN – Reguli pentru cărți electronice

 
PUBLICAȚII EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA  ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

PUBLICAȚII EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA  ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

ALEEA SCRIITORILOR 10

PLANETA VERDE 

PUBLICAȚII EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA  ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

COLECȚII DE BUNE PRACTICI 2020-2021click aici
În cadrul cursurilor de formare online inițiate și derulate de C.C.D. Prahova, în perioada septembrie-decembrie 2020, au fost elaborate noi Colecții de bune practici în ceea ce privește predarea online. 


COLECȚII DE BUNE PRACTICI 2019-2020
click aici
În cadrul cursurilor de formare online inițiate și derulate de C.C.D. Prahova, în perioada mai-august 2020, au fost elaborate Colecții de bune practici în ceea ce privește predarea online. 
PUBLICAȚII EDITURA CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA (2018-2020)

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICAȚII ONLINE 2019-2020 CCDPH

Într-o lume în care circulaţia informaţiei se face tot mai rapid şi prin tot mai multe mijloace Editura Casei Corpului Didactic Prahova consideră o prioritate sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice de a publica lucrări, ca o finalizare a unui moment din munca lor în domeniul educaţiei.

Prin specificul activităţii sale Editura Casei Corpului Didactic Prahova VĂ OFERĂ șansa de a împărtăşii experienţe didactice valoroase. Oportunitatea de a veni în sprijinul celor aflaţi la început de drum prin a le oferi modele, puncte de sprijin sau puncte de plecare în lunga, dificila dar nobila misiune de a educa tânăra generaţie.

Cum faceţi o solicitare de publicare

Aţi scris o carte pe care o consideraţi de interes? Dacă doriţi să o propuneţi spre editare, sunteţi bine venit!

Iată cum procedaţi:

1. Aduceţi personal lucrarea dumneavoastră (viitoarea carte) la editură, în format electronic sau o trimiteți pe adresa de email: edituraccdprahova@ccdph.ro.

2.    Lucrarea poate fi publicată în format tipărit/CD-ROM/on-line.

     Dacă alegeți să publicați în format tipărit, pe baza caracteristicilor cărţii, respectiv format, număr de pagini, tiraj, calitatea hârtiei, calitatea copertei, se va calcula preţul de editare. Informaţiile referitoare la preţul lucrării le puteţi obţine şi telefonic sau prin e-mail. Dacă preţul de editare al lucrării este acceptat de către dvs. urmează să completaţi o cerere tip, pe baza căreia se va completa Formularul pentru obținerea codului ISBN. 

     Primul pas pe care îl vom face împreună este de a analiza lucrarea, iar în cazul în care este nevoie să se aducă modificări în ceea ce priveşte aşezarea în pagină sau aspectul estetic, le vom discuta. Modificările ce se impun (dacă se impun) vor fi făcute numai cu acordul dvs. În momentul în care sosește descrierea CIP pentru publicație de la Biblioteca Națională a României, aceasta va intra în procesul propriu-zis de tipărire. Termenul de predare al lucrării este stabilit de comun acord cu dvs.

    Dacă alegeți să publicați în format electronic, după trimiterea materialului și completarea cererii tip, veți fi contactat pentru a completa Formularul pentru obținerea codului ISBN pe care îl puteți utiliza imediat.

În cazul în care doriţi informaţii suplimentare, nu ezitaţi să sunați la secretariatul C.C.D. Prahova. Orice întrebare este bine venită şi poate fi de un real folos în completarea acestor informaţii pe care le dorim cât mai utile pentru dumneavoastră.

 1. Discuţii între cele două părţi: reprezentant al Editurii Casei Corpului Didactic Prahova şi beneficiar. Beneficiarul aduce la cunoştinţa solicitările sale, iar reprezentantul CCD prezintă condițiile.
 2. În funcţie de caracteristicile cărţii, se stabileşte preţul de editare.
 3. În cazul în care solicitantul este de acord cu preţul de editare, el va completa şi va semna o cerere tip.
 4. În cazul în care solicitarea de editare este făcută în numele unei instituţii, pe cererea tip unde apare semnătura beneficiarului (conducătorul instituţiei sau un reprezentant al acesteia), va fi parafată cu ştampila instituţiei.
 5. Solicitarea autorului va fi adusă la cunoştinţa directorului instituţiei, în vederea avizării.
 6. După aprobarea publicației de către conducerea instituţiei, reprezentantul Editurii Casei Corpului Didactic Prahova informează solicitantul despre aprobarea cererii lui şi vor completa formularul pentru obţinerea numerotării internaţionale standardizate (ISBN, ISSN), şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, vor purta discuții referitoare la conceperea copertei şi a paginii de titlu, cu includerea elementelor de identificare, efectuarea eventualelor retuşuri ale tehnoredactării.
 7. Reprezentantul Editurii Casei Corpului Didactic Prahova va informa beneficiarul despre finalizarea lucrării.
 8. Predarea şi recepţia lucrărilor se face la sediul editorului la o dată stabilită de comun acord.