Casa Corpului Didactic Prahova  îşi propune, pentru anul școlar 2019-2020, promovarea unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor de formare continua și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Prahova.

Puteți descărca OFERTA  apăsând aici.

BROȘURA o puteți descărca apăsând aici.

Dosarul de înscriere care va conţine Formularul de inscriere (download)Adeverinta tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere) se va aduce în prima zi de curs, care va fi stabilită ulterior, la C.C.D. Prahova.

Înscrierea online pentru cursurile acreditate se poate realiza apăsând linkul următor acreditate

Înscrierea online pentru cursurile avizate se poate realiza apăsând linkul următor avizate

* La sediul instituției şi în filialele C.C.D. Prahova se vor desfășura periodic activități metodico-științifice, conform calendarului disponibil pe site.

Vă aducem la cunoştinţă că joi, 26.09.2019, începând cu ora 10.00, la Casa Corpului Didactic Prahova, va avea loc Consfătuirea de specialitate, la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, pentru anul şcolar 2019-2020.

ANUNȚ CONSFĂTUIRI

Vă informăm asupra următorului aspect:

APEL SELECȚIE 3 PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE FORMATORI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

link:

Mesaj către cursanți

Stimată doamnă/stimate domnule profesor,

 

În conformitate cu nota nr. 1758/CRED/18.07.2019 privind formarea cadrelor didactice din învățământul primar în cadrul proiectului ,,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED’’ (a se vedea atașat), Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, desfășoară în perioada 2 septembrie – 31 octombrie 2019 o nouă serie de formare a cadrelor didactice din învățământul primar. Formarea se derulează în cadrul programului de formare continuă ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar’’, program acreditat de casele corpului didactic partenere prin OM 3997/14.05.2019, având alocate 30 credite profesionale transferabile.

Programul de formare are o durată de 120 ore,se desfășoară în sistem blended-learning (60 ore față în față și 60 ore online), și este structurat pe 3 module, astfel:

 • Modulul 1 – Un nou curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – conceptualizări necesare (28 ore dintre care 16 ore față în față și 12 ore online);
 • Modulul 2 – Aplicarea noului curriculum național pentru învățământul primar/gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialității (60 ore dintre care 28 ore față în față și 32 ore online);
 • Modulul 3 – Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului național (28 ore dintre care 12 ore față în față și 16 ore online).
 • Pentru evaluarea finală sunt alocate 4 ore.

    Prin activitățile desfășurate în cadrul programului de formare continuă acreditat,  se urmărește formarea/dezvoltarea/exersarea competențelor precum:

 • înțelegerea și utilizarea modelului de proiectare curriculară pe competențe;
 • stabilirea relațiilor interdisciplinare/transdisciplinare în predare și învățare;
 • proiectarea contextelor și activităților de predare-învățare relevante pentru elevi, centrate pe dezvoltarea de competențe;
 • identificarea celor mai frecvente dificultăți în învățare ale elevilor;
 • utilizarea sarcinilor de evaluare semnificative pentru elevi, care să susțină măsurarea obiectivă a nivelului de performanță atins;
 • autoreflecția asupra propriei activități didactice (calitate, aspecte de îmbunătățit);
 • împărtășirea experiențelor didactice cu colegii care predau aceeași disciplină sau discipline din aceeași arie curriculară;
 • utilizarea resurselor de învățare variate pentru elevi, inclusiv noi software și a resurselor educaționale deschise în scopul învățării;
 • alegerea/elaborarea unei programe pentru un opțional integrat.

       Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice este cea mai amplă activitate din proiect, având un grup țintă de 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial.

         În urma depunerii dosarelor de înscriere la curs ați fost nominalizată/nominalizat să faceți parte din seria de formare care începe în 3 septembrie 2019.

    Informațiile legate de organizarea și desfășurarea programului de formare le veți primi de la formatorul repartizat grupei din care faceți parte. Activitățile de formare față în față se  vor desfășura în locația ….

Vă urăm mult succes!

Echipa de formare CCD Prahova

Detalii despre debultul formării cadrelor didactice din învațamântul primar în cadrul proiectului ”„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, ID 118 327, gasiți dând click aici.

Miercuri, 19 iunie 2019,  ora 17,00,   la Casa Corpului Didactic Prahova-  lansarea volumului „ Cuvinte din maşina de scris a inimii” , semnată de jurnalista Luiza Rădulescu Pintilie, redactor coordonator al  cotidianului „Prahova”.

O carte ce    reuneşte  umbre şi înseninări ale lumii în care trăim,  gânduri-mărturisire ale autoarei şi reportaje despre   oameni, lumini şi locuri vindecătoare. O carte a cărei concluzie este că „ ne-am născut să fim mai fericiţi decât păsările, decât copacii şi florile, decât stelele şi nu există paradis mai frumos decât acela pe care şi-l construieşte fiecare dintre noi din frumuseţi, seninuri, linişti, mulţumiri, înfloriri şi tihniri ale sufletului său „.

Vor vorbi despre carte şi autoarea ei :

 * Scriitorul şi jurnalistul Lucian Avramescu,  patron  al Editurii A.M. PRESS

* Jurnalistul Dumitru Cârstea,  patron al Editurii PRAHOVA

Invitaţi speciali:

*  Martha Maria Mocanu, director general al firmei BES România

*  Ileana Militaru, director  general al Şcolii De Flori

Cuvintele din maşina de scris a inimii autoarei sunt pregătite  de întâlnirea cu inima fiecărui cititor. Din când în când, cuvintele se vor  preface în tăceri, spre a  se auzi mai bine glasul muzicii şi diafana adiere a parfumurilor florale, ca o senină îmbrăţişare  de vară   a fiecăruia dintre cei prezenţi la întâlnire.

* Sesiune de autografe- gândul de preţuire al autoarei pentru  cititorii  care vor dori să aibă o carte în paginile  căreia se vor regăsi drept cei care au fost cândva, cei care sunt acum sau cei  care vor fi  peste ani !

Vă informăm că programul de formare avizat  Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari (curs gratuit) va începe după următorul program:

· Grupa 1  EDUCATOARE/PROFESORI INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR : -24.04.2019, ora 14, la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 12

· Grupa2   toate cadre didactice mai puțin următoarelor categorii care fac parte din alte grupe: educatoare/profesori învățământul preșcolar, învățători/ profesori învățământul primar 

Date de curs:

1- 4 iunie 2019 ora 9.00 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 12. 

2 – 6 iunie 2019 ora 9.00 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 11

3 – 11 iunie 2019 ora 9.00 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 11

· Grupa 3  ÎNVĂȚĂTORI/ PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Date de curs:

prima întâlnire 1 iulie 2019, ora 12  la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI

are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la evenimentul de diseminare  a

proiectului ERASMUS+, KA201-CanVASS+ „Content Audio Video mAnagement System Plus”, ID 2017-1-IT02-KA201-036749 – etapa de cercetare transnaţională  asupra integrării tehnologiilor digitale ȋn didactica tradiţională, care  va avea loc,

Joi, 30 mai 2019, ȋncepând cu  ora 10,00, sala 12 – Casa Corpului Didactic.

In speranţa unui răspuns pozitiv, vă adresăm rugamintea de a ne confirma participarea dumneavoastră până la data de 27.05.2019, la adresa de e-mail : gst.ploiesti@gmail.com

Vă informăm ca activitatea cu tema Impactul activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevilor, domeniul Învățământ primar, se reprogramează pe 6 iunie 2019.

În atentia cadrelor didactice care s-au înscris/doresc să se înscrie la programul de formare avizat  Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari (grupa mixta: toate cadre didactice mai puțin următoarelor categorii care fac parte din alte grupe: educatoare/profesori învățământul preșcolar, învățători/ profesori învățământul primar )

Vă informam ca programul avizat  Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari (curs gratuit) va începe după următorul program:

Grupa 2mixtă, prima ședință de curs în data de 4 iunie 2019 (marți), ora 9.00 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 12. 

Înscrierile se pot face accesand link-ul:

link

până vineri, 31 mai 2019, ora 12:00.

Va informăm ca la apelul de selectie nr.411/CRED/TR/09.05.2019 se adaugă Corrigendumul 2 prin care se prelungeste perioada de inscriere .

CRED_Corrigendum 2_Anunt_selectie_experti_formatori

Vă informăm că programul avizat Elemente de didactică pentru debutanți și stagiari, Grupa Educatoare (12 ore) se va derula în perioada 24.05.2019-11.06.2019 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova.

INVITAŢIE

Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu organizează în colaborare cu Casa Corpului Didactic Prahova workshop-ul de diseminare a rezultatelor învăţării în cadrul proiectului Erasmus+ de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare (acţiunea KA1) cu numărul de referinţă 2018-1-RO01-KA101-048123 intitulat Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală.

Workshop-ul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să-şi amelioreze competenţele de predare prin integrarea instrumentelor IT în activitatea didactică, iar înscrierea se poate face prin accesarea link-ului https://docs.google.com/forms/d/1QjGobd70Ude_6rz770CaoMP656FtmUZENED088MHC-M/viewform şi completarea formularului până la data 30 mai 2019.

Vă invităm LUNI 03 iunie 2019, ora 14.00, la sediul Casei Corpului Didactic Prahova din Ploieşti.

Participanţii vor primi adeverinţă de participare la o activitate de formare continuă cu durata de 4 ore.

Asistent Manager proiect,                                                 Manager proiect,

Prof. DRAGOMIR CAROL                                      Prof. PISĂU CONSTANTIN                          

Director Casa Corpului Didactic Prahova,

                                             Prof. CAZACU DANIELA MARIANA

detalii aici

Evaluarea finală a cursului Management și comunicare în învățământ 120 ore 30  CPT – desfășurat la CCDPH  va avea loc la CCDPH sâmbătă, 25.05.2019, de la ora 9.

Evaluarea finală a cursului ”Asigurarea calității în școală” 48 ore 12 CPT – desfășurat la Filiala Văleni va avea loc la Colegiul Național ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte mâine, 22.05.2019, de la ora 16.

CORRIGENDUM LA APELUL DE SELECȚIE NR. 411/CRED/TR/09.05.2019(RECTIFICARE LINK)

Casa Corpului Didactic Teleorman, vă informează că la apelul de selecție nr.411 din 09.05.2019 se adaugă corrigendum-ul de mai jos.

Completările aduse de prezentul corrigendum se adresează numai personalului didactic titular din învățământul superior.

Vă rugăm să publicați prezentul corrigendum pe paginile WEB ale instituției dumneavoastră.  

  http://ccd.isjtr.ro/corrigendum-la-apelul-de-selectie-formatori-din-data-de-09-05-2019-proiect-cred.html

Anunt_selecţie_pentru_ocuparea_unor _posturi_de_formatori_pentru_regiunea_ Sud_Muntenia_în_afara_organigramei

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti formare

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare

Link_Apel_Selectie_2_(9mai2019)

Vă informăm ca activitatea cu tema Rolul educației artistice extrașcolare în formarea personalității elevilor, domeniul Învățământ secundarConsiliere și Orientare / Activități extrașcolare și educație permanentă, se reprogramează pentru o dată ulterioară.

Casa Corpului Didactic Prahova organizează în data de 10 mai 2019, începând cu ora 13.00, conferința cu tema „Tipuri de discurs în critica literară”, susținută de scriitorul și criticul literar, Dan Gulea, profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, mun. Ploiești. Conferința se va desfășura la sediul CCD Prahova, în Sala de Conferințe (parter), și va fi urmată de o lansare de carte a celor mai noi apariții editoriale ale scriitorului. Invitați: cadre didactice și bibliotecari din învățământul prahovean. Participarea la conferință va fi atestată prin diplomă. Vă așteptăm!   

INVITAȚIE

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, COORDONATOR PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327, LANSEAZĂ UN NOU APEL DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT LOCAL GRUP ȚINTĂ ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA DEVENIT VACANT. DETALII GASITI DAND CLICK AICI

Documente anexe apel.

 

Dragi colegi din învățământul preuniversitar,

În completarea colaborărilor tradiționale cu învățământul preuniversitar, Facultatea de Litere a Universității din București propune o nouă formă de dialog, prin intermediul serviciului de consultanță online.

La adresa consultanta.litere@unibuc.ro cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal pot formula întrebări pe teme din toate domeniile acoperite de programele școlare: limbă, literatură și teorie literară, comunicare orală și scrisă, interculturalitate. Profesorii Facultății, autori de studii fundamentale în aceste domenii, dar și colaboratori la manuale și materiale cu destinație didactică, vor formula răspunsuri privind acuratețea unor concepte și preluarea lor adecvată în școală, vor sugera, la solicitarea Dvs., soluții didactice creative, în spiritul unui învățământ centrat pe elev și orientat spre formarea de competențe. Întrebările puse, împreună cu răspunsurile lor, vor putea fi consultate de toţi cei interesaţi de astfel de probleme pe site-ul oficial al Facultăţii de Litere (http://litere.ro) cu clic pe butonul „Consultanţă filologico-didactică” aflat pe meniul principal al site-ului.

Credem că schimbul de idei între comunitatea academică și cea a profesorilor din învățământul preuniversitar va asigura continuitatea și calitatea educației filologice românești.

Prof. univ. dr. Emil Ionescu,

Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti,

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu

Prof. univ. dr. Andra Vasilescu

Prof. univ. dr. Liviu Groza

Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruş

Conf. univ. dr. George Ardelean

Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian

Vă informăm ca activitatea cu tema “Educația rațional-emotivă și comportamentală în școală (Disciplina: Consiliere psihopedagogică), domeniul Învățământ secundar / Om și societate  s-a reprogramat  pe 22 mai 2019, ora 930.

 
Informăm cadrele didactice care au absolvit programe de formare acreditate până în anul școlar 2016-2017, inclusiv, că pot ridica atestatele de la
secretariatul CCD Prahova, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 9.00-15.00.

 Apel  la colaborare

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

 

Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba vă solicită sprijinul pentru informarea cadrelor didactice din județul dumneavoastră privind Proiectul educativ: Concursul național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XIV-a, 2019. Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

           În acest sens:

Vă rugăm să difuzați în instituțiile de învățământ din județul dumneavoastră următoarea invitație de participare la concurs.

În cazul în care doriți să deveniți parteneri ai proiectului educativ pe care vi-l propunem, vă invităm să organizați concursul, la nivelul județului dumneavoastră,  în conformitate cu Art. 12, 13, 14 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

http://www.ccdab.ro/Editura/Regulament_Concurs_Blaga_Lauda_semintelor_celor%20_de_fata_si_n_veci_tuturor_2019.pdf

 

 

 

Cu toată stima,

                                           Director CCD Alba,

                            Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

INVITAŢIE

 

Dragi colegi,

Casa Corpului Didactic Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba vă invită să participați cu lucrări la cea de a XIV-a ediție a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”.

Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

Cu toată stima,

Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

Scurtă prezentare a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”

 

Proiectul educativ este un concurs național interdisciplinar ce antrenează elevii și cadrele didactice în activități complexe de cercetare, creație literar-artistică și traduceri concretizate prin lucrări la următoarele secțiuni:

 1. Eseuri, critică și istorie literară pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
 2. Creație literară – Poezie (elevi și cadre didactice);
 3. Traduceri (în limbile engleză, franceză) a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
 4. Artă plastică (elevi și cadre didactice);
 5. Informare-documentare (numai pentru elevi).

Participanți:

La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit și respectă regulamentul de organizare și desfășurare al concursului.

Locul de desfășurare:

Etapa I. Faza locală (lunile ianuarie-februarie-martie) – în școala  dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază locală atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 1. din Regulament – fază locală. Dacă nu se organizează nici fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2. din Regulament – fază județeană. Se vor trimite lucrările direct la CCD Alba.

Etapa II. Faza județeană (luna aprilie)în județul dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2, din Regulament – fază națională;

Etapa III. Faza națională (luna mai) –  la CCD Alba. Lucrările la faza națională se transmit pe adresa de E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

 

Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: „Laudă semințelor, celor de față și – n veci tuturor”, ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

 

  

 

 

Regulamentul privind privind Concursul se află pe site-ul CCD Alba: http://www.ccdab.ro/

la: ACTIUNI IN DERULARE   secțiunea    PROIECT NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALE DEDICAT FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA – CONCURS „LAUDĂ SEMINȚELOR CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR”,  EDIŢIA a XIV-a, 2019

 http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html

sau revista la DETALII:

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

Pentru informații suplimentare:

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009

Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101 E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com 

Prof. Jude Laurențiu, prof. metodist CCD Alba

Mobil: 0770981968

Vineri, 15 decembrie 2017, ora 9,00, la Colegiul National ”Nichita Stanescu” Ploiesti, va avea loc deschiderea Simpozionului National ”Ecoterra” – ”Povesti de viata ale unor oameni celebri (150 de ani de la nasterea savantului Grigore Antipa)”, organizat de Asociatia Profesorilor de Biologie Ecoterra, în parteneriat cu ISJ Prahova, ISMB, Casa Corpului Didactic  Prahova.

Urmare adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene nr.1607/SA/03.12.2018, vă comunicăm:

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) al Consiliului Europei, va organiza miercuri, 12 decembrie 2018, în intervalul 9.00 – 10.30, o transmisiune în direct, în limbile engleză și franceză, cu tema Încurajarea inovării în educația lingvistică (Inspiring innovation in language education / Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues)

Scopul evenimentului este de a promova următorul program de activități al Centrului, pentru perioada 2020-2023, Încurajarea inovării în educația lingvistică: contexte în schimbare, competențe în evoluție (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences / Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution).

Evenimentul va facilita informarea asupra activității Centrului, cu accent pe modalitățile de implicare în viitorul program de activități și a beneficiilor asociate. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu formatul și tematicile Apelului de propuneri de proiecte, componentă centrală a programului CELM. Lansarea Apelului va avea loc în luna ianuarie 2019.

La transmisiunea în direct vor participa membri ai Professional Network Forum (o rețea de asociații și organizații internaționale axate pe educația lingvistică și evaluare), coordonatori de proiecte, consultanți CELM, precum și membri ai Comitetului de conducere al CELM, în calitate de reprezentanți ai autorităților naționale. Fiecare dintre acești invitați va oferi propria perspectivă asupra provocărilor actuale din domeniul învățării limbilor și a modului în care Centrul poate contribui prin intermediul viitorului său program de activități.

Participanții se vor putea angaja în conversații online (chat) pentru a adresa întrebări.

Link-ul către transmisiunea în direct este:  www.ecml.at/livestream

Scoala Gimnaziala „Sfanta Vineri”, municipiul Ploiesti, va invita, in data de 14 decembrie 2018, sa participati la Simpozionul Regional cu tema „Valorizarea experientelor multiculturale in spatiul scolii”, aflat la editia a XIII-a

Simpozion Sf. Vineri Ploiești

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, ediția a III-a a proiectului educațional interjudețean, cu tema „Aleea scriitorilor”. Amănunte găsiți aici:

PREZENTARE PROIECT ALEEA SCRIITORILOR

Afis proiect ed. interj. Aleea Scriitorilor, ed. 3

a) Cursuri acreditate

1- Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 CPT) 

Grupa 1  10.10.2018-9.01.2019, ora 14.00, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești

Grupa 2  27.10.2018-26.01.2019, ora 9.00, Colegiul   ”Mihail Cantacuzino” oraș Sinaia

2- JOBS – formarea pentru orientare și consiliere în cariera elevilor (48 ore/ 12 CPT)

27.10.2018-10.112018, ora 9.00, Sala 12, C.C.D. Prahova,

3- Învățarea științelor – Abordări moderne  (80 ore/ 20 CPT) 

Grupa 1 11.10.2018-6.12.2018, ora 8.30, Sala 12, C.C.D. Prahova

Grupa 2 13.10.2018-15.12.2018, ora 8.30, Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative (42 ore/ 11 CPT)

3.11.2018-3.12.2018, ora 9.00, Sala 12, C.C.D. Prahova

b) Cursuri avizate

1- Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu – 24.09.2018-30.09.2018 Sala 10, C.C.D. Prahova

2- Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii   – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, C.C.D. Prahova

3- Matematica – de la concret la abstract – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Noile educații și problematica lumii contemporane – 28.10.2018-30.09.2018, Cernăuți

5. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 15.10.2018, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina

6. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 19.10.2018, Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

7. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 25.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

8. Desegregare școlară și creștere a calității educaționale în unitățile de învățământ (20 de ore) – 26.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

9. Reducerea părăsirii timpurii a școlii – impact pozitiv în activitatea la clasă cu copiii și părinții rromi – curs interactiv (20 de ore) – 27.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

10. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina biologie – clasa a VI-a (24 de ore) – 9.11.2018, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești

11. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 29.10.2018-26.11.2018, Școala Gimnazială „Sf. Maria” Mizil

12. Go Lab – în procesul educațional (24 de ore) – 05.11.2018-07.12.2018, Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” Ploiesti

13. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE (24 de ore) –22.11.2018-13.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

 

Pentru a valida înscrierea, în prima zi de formare cursanții vor achita minim 50% din contravaloarea cursului la care  s-au înscris.

Situaţia cadrelor didactice înscrise la programele de formare continuă care n-au fost afişate mai sus va fi postată pe site-ul C.C.D. Prahova în etapa a II-a de programare a cursurilor.

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, proiectul educațional județean cu tema „O planetă verde, o viață sănătoasă”.

Amănunte găsiți aici

Stimata Doamna, Stimate Domn

Casa Corpului Didactic a judetului Prahova in colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul de specializare Competenţe Informatice care se va desfaşura în municipiul Ploiești.

Cui se adresează:

Tuturor celor care doresc sa se familiarizeze cu instrumentele bazate pe tehnologii informationale, cu elementele de baza in utilizarea corecta a computerelor si a principalelor aplicatii ale acestora.

Scopul cursului:

Formarea de deprinderi şi priceperi în utilizarea calculatorului; cunoaşterea noţiunilor de bază despre calculator şi funcţionalitatea acestuia în orice domeniu de activitate.

Competentele dobândite de participanții la curs: utilizarea funcţiilor de bază ale sistemului de operare Windows, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de calcul tabelar, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de prezentări, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare, noţiuni despre alcătuirea şi utilizarea unei baze de date.

În urma examenului de absolvire:

Cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiţii de acces: Minim  învăţământ liceal. 

Perioada desfăşurării cursului: 21.11.2018-21.12.2018.

Tarif: 250 Ron.

Termen limită de inscriere 20.11.2018 (in limita locurilor disponibile).

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.

La inceperea cursului se va achita jumatate din valoarea acestuia.

Prima sedinta a cursului va avea loc la CCD Prahova in data de 21.11.2018 de la ora 16,00.

În cazul în care în unitataea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!

Ing. Ionescu Gheorghe

Telefon: 0723 72 48 84 – 0761 44 87 19 

e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro

Vă multumim!

O zi bună!

      Departament Vânzări
    Ing.  Gheorghe Ionescu
       Tel: 0723 72 48 84
       Tel: 0761 44 87 19
Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr.

Anexa 1

Fişă de înscriere

Nota de informare CURSANTI

45 Judetul Mures

În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem cu solicitarea de a le completa, fișele din atașamentele de mai jos. Acestea vor fi completate de bibliotecarul școlar (Fișa de evidență a activității bibliotecii) / responsabilul CDI sau profesorul documentarist  (Fișa de monitorizare a activității CDI), vor fi semnate de directorii unităților școlare  și ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: ccdph_biblioteca@yahoo.com, până la data limită de 31.11.2018. 
Vă mulțumim pentru colaborare!
 
Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 26 – iunie 2018 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.
 
Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova  diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, proiecte de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, CroniciTema numărului este ”Centenarul Marii Uniri”.
Lucrările propuse vor fi redactate conform machetei atașate acestui mail şi vor fi trimise pe adresa de e-mail revistaccdph@gmail.com. Macheta se regăsește și la link-ul https://drive.google.com/open?id=1zPwUUpfwqWz1iffLS5RDMLJONdFKpvjT
Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.
Materialele redactate fără diacritice sau cele care nu respectă normele de redactare din machetă nu vor fi publicate.
Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 decembrie 2018.
 
Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.
 

             În cadrul Bibliotecii Casei Corpului Didactic Prahova, poate fi consultată publicația „Definitivatul-debut în educația și formarea cadrelor didactice: ghid pentru realizarea portofoliului cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ”, realizată de ISJ București, în anul 2017. Publicația poate fi pusă la dispoziția cititorilor, inclusiv în format electronic.

Invitație
 
Casa Corpului Didactic Prahova vă invită la evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor”Acesta va avea loc joi, 4 octombrie 2018 ora 1000, la sediul C.C.D. Prahova din str. Democrației nr. 35, Ploiești și vor participa reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (A.N.P.D.C.A.), ai Inspectoratului General al Poliției Române (I.J.P. Prahova) și ai Ministerului Educației Nationale (C.C.D. Prahova, I.S.J. Prahova, C.J.R.A.E. Prahova).
Întâlnirea îşi propune să aducă împreună reprezentanţi ai diferitelor grupuri locale, a căror preocupare o reprezintă, printre altele, siguranţa copiilor atât în viaţa de zi cu zi, cât și pe internet. Aceasta va reuni: cadre didactice, consilieri şcolari, specialiști și poliţişti.
Scopul întâlnirii este acela de a anunţa parteneriatul cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi cu echipa Ora de Net și posibilitatea de contactare a liniei de informare şi consiliere ctrl_AJUTOR, facilitând astfel creşterea nivelului de informare cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor în mediul online.
Sperăm că invitaţia este de interes pentru dvs. şi ne-am bucura să vă avem alături. Pentru participare, vă invităm să accesați link-ul de înscriere: https://goo.gl/yyD8XC, deoarece locurile sunt limitate (formularul se va închide atunci când capacitatea maximă de ocupare a sălii a fost atinsă).
 
Vă așteptăm cu drag!

Consfătuirea de specialitate la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, pentru anul școlar 2018-2019, adresată bibliotecarilor școlari si profesorilor-documentariști/ responsabililor CDI, va avea loc joi, 4 octombrie 2018, la sediul CCD Prahova, începând cu ora 10.00.

Adresa Consfatuire bibl. si doc.

Stimata Doamna, Stimate Domn
 
Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Engleză, care se va desfaşura în municipiul Prahova.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să:
 – îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză;
 – îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;
 – sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente.
Obiectivul cursului de comunicare în limba engleză este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:
    Conversaţie/ Conversation,
    Ascultare/ Listening,
    Citire/ Reading,
    Scriere/Writing,
    Discurs oral/Oral discourse.
Durata cursului  de perfecţionare în ocupaţia Comunicare in Limba Engleză, este de 40 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 20 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
 
Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:
– Comunicare în Limba Engleză
Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.
Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.
Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.
Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
 
Perioada desfăşurării cursului: 25.09.2018-25.10.2018.
Data incepere curs: 25.09.2016 ora 16:30 la Casa Corpului Didactic Prahova.
Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!
În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.
Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.
Pentru mai multe informaţii şi  inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !
Ing. Ionescu Gheorghe  Tel: 0723.724.884 / 0761.448.719
 
În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,

Primiţi expresia consideraţiei noastre,

Fişă de înscriere                  Anexa 1

  School Consulting
Ing. Ionescu Gheorghe
         Director 
      0723 72 48 84

www.schoolconsulting.ro

Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures

Programul avizat de M.E.N. – Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale

In atentia cadrelor didactice care s-au inscris/doresc sa se inscrie la programul avizat Elemente
de pedagogie și psihologie a educației pentru susținerea examenelor și concursurilor naționale

Va informam ca programul avizat Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale (24 ore, curs gratuit)
va începe in data de 18 iunie 2018 (Luni), ora 14.00. Următoarele întâlniri se vor desfășura
astfel:

– 19 iunie 2018 (Marți), ora 14.00 ,

21 iunie (Joi) ora 9.00

22 iunie (Vineri) ora 9.00

Înscrierile se pot face accesand link-ul: link până joi, 14 iunie 2018, ora 12:00.

a) Cursuri acreditate

1- Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 C.P.T.)

                    Grupa 1 10.10.2018-9.01.2019, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești

                    Grupa 2  27.10.2018-26.01.2019, Colegiul   ”Mihail Cantacuzino” oraș Sinaia

2- JOBS – formarea pentru orientare și consiliere în cariera elevilor (48 ore/ 12 C.P.T.)

27.10.2018-10.112018,  Sala 12, C.C.D. Prahova

3- Învățarea științelor – Abordări moderne (80 ore/ 20 C.P.T.)

                        Grupa 1 11.10.2018-6.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

                        Grupa 2 13.10.2018-15.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative (42 ore/ 11 C.P.T.)

3.11.2018-3.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

5 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.)

            Grupa 1 09.11.2018 – 15.03.2019, sala 10, C.C.D. Prahova

6 Educație financiară pentru o școală modernă(60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

7 Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

8 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar(40 ORE/ 10 C.P.T.) C.C.D. Prahova

9 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.) Grupa 2 21.01.2019 – 20.05.2019, sala 11, C.C.D. Prahova

10 Asigurarea calității în unitățile școlare (45 ORE/ 11 C.P.T.) prima ședință 17 ianuarie-2019 C.C.D. Prahova

b) Cursuri avizate

   1-   Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu – 24.09.2018-30.09.2018 Sala 10, Casa Corpului Didactic Prahova

   2-   Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, Casa Corpului Didactic Prahova

3- Matematica – de la concret la abstract – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, Casa Corpului Didactic Prahova

4- Noile educații și problematica lumii contemporane – 28.10.2018-30.09.2018, Cernăuți

5.  Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 15.10.2018-23.10.2018, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina

6. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 19.10.2018-26.10.2018, Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

7. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 25.10.2018-22.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

8. Desegregare școlară și creștere a calității educaționale în unitățile de învățământ (20 de ore) – 26.10.2018-23.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

9. Reducerea părăsirii timpurii a școlii – impact pozitiv în activitatea la clasă cu copiii și părinții rromi – curs interactiv (20 de ore) – 27.10.2018-24.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

10. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina biologie – clasa a VI-a (24 de ore) – 9.11.2018-17.11.2018, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești

11. Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar (12 ore) C.C.D. Prahova            

12. Aplicarea principiului egalității de șanse în școală (12 de ore) – 24.11.2018-25.11.2018, Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” municipiul Ploiești

13. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 29.10.2018-26.11.2018, Școala Gimnazială „Sf. Maria” Mizil  

14. Go Lab în procesul educațional (24 de ore) – 5.11.2018-7.12.2018, Școala Gimnazială “I. A. Bassarabescu”, Municipiul Ploiești

15. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial – Educație tehnologică și aplicații practice (24 de ore) – 22.11.2018-13.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

16. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial – Limba Engleză (24 de ore) – 8.12.2018-15.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

a) Cursuri acreditate

1Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 C.P.T.)

Grupa 4 – 23.02.2019-25.05.2019, (A-I) CCD Prahova

Grupa 5  23.02.2019-25.05.2019, (M-Z) CCD Prahova                

2 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.)       

3 Educație financiară pentru o școală modernă (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

 

4 Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

 

5 Asigurarea calității în unitățile școlare (45 ORE/ 11 C.P.T.)

Grupa 1 17.01.2019-21.03.2019 C.C.D. Prahova

Grupa 2 2.02.2019-2.02.2019-21.03.2019 Filiala Tăriceni C.C.D. Prahova

 

 

b) Cursuri avizate

   

Conținut acordeon

a) Cursuri acreditate

1- Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 C.P.T.)

                    Grupa 1 10.10.2018-9.01.2019, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești

                    Grupa 2  27.10.2018-26.01.2019, Colegiul   ”Mihail Cantacuzino” oraș Sinaia

2- JOBS – formarea pentru orientare și consiliere în cariera elevilor (48 ore/ 12 C.P.T.)

27.10.2018-10.112018,  Sala 12, C.C.D. Prahova

3- Învățarea științelor – Abordări moderne (80 ore/ 20 C.P.T.)

                        Grupa 1 11.10.2018-6.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

                        Grupa 2 13.10.2018-15.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative (42 ore/ 11 C.P.T.)

3.11.2018-3.12.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

5 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.)

            Grupa 1 09.11.2018 – 15.03.2019, sala 10, C.C.D. Prahova

6 Educație financiară pentru o școală modernă(60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

7 Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

8 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar(40 ORE/ 10 C.P.T.) C.C.D. Prahova

9 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.) Grupa 2 21.01.2019 – 20.05.2019, sala 11, C.C.D. Prahova

10 Asigurarea calității în unitățile școlare (45 ORE/ 11 C.P.T.) prima ședință 17 ianuarie-2019 C.C.D. Prahova

b) Cursuri avizate

   1-   Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu – 24.09.2018-30.09.2018 Sala 10, Casa Corpului Didactic Prahova

   2-   Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, Casa Corpului Didactic Prahova

3- Matematica – de la concret la abstract – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, Casa Corpului Didactic Prahova

4- Noile educații și problematica lumii contemporane – 28.10.2018-30.09.2018, Cernăuți

5.  Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 15.10.2018-23.10.2018, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina

6. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 19.10.2018-26.10.2018, Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

7. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 25.10.2018-22.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

8. Desegregare școlară și creștere a calității educaționale în unitățile de învățământ (20 de ore) – 26.10.2018-23.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

9. Reducerea părăsirii timpurii a școlii – impact pozitiv în activitatea la clasă cu copiii și părinții rromi – curs interactiv (20 de ore) – 27.10.2018-24.11.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

10. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina biologie – clasa a VI-a (24 de ore) – 9.11.2018-17.11.2018, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești

11. Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar (12 ore) C.C.D. Prahova            

12. Aplicarea principiului egalității de șanse în școală (12 de ore) – 24.11.2018-25.11.2018, Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” municipiul Ploiești

13. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 29.10.2018-26.11.2018, Școala Gimnazială „Sf. Maria” Mizil  

14. Go Lab în procesul educațional (24 de ore) – 5.11.2018-7.12.2018, Școala Gimnazială “I. A. Bassarabescu”, Municipiul Ploiești

15. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial – Educație tehnologică și aplicații practice (24 de ore) – 22.11.2018-13.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

16. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial – Limba Engleză (24 de ore) – 8.12.2018-15.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

a) Cursuri acreditate

1Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 C.P.T.)

Grupa 4 – 23.02.2019-25.05.2019, (A-I) CCD Prahova

Grupa 5  23.02.2019-25.05.2019, (M-Z) CCD Prahova                

2 Tehnologii Informaționale Computerizate ( 120 ore / 30 C.P.T.)       

3 Educație financiară pentru o școală modernă (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

 

4 Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar (60 ORE/ 15 C.P.T.) C.C.D. Prahova

 

5 Asigurarea calității în unitățile școlare (45 ORE/ 11 C.P.T.)

Grupa 1 17.01.2019-21.03.2019 C.C.D. Prahova

Grupa 2 2.02.2019-2.02.2019-21.03.2019 Filiala Tăriceni C.C.D. Prahova

 

 

b) Cursuri avizate

   

Conținut acordeon