,,Concursul național de creativitate didactică în domeniul materialelor educaționale pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar”, Ediţia a XII-a

 

Regulament concurs creativitate didactica 2023-2024

Fișa înscriere concurs 

Concurs ”Copilărie, pace în cuvânt şi culoare”, cu participare online
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, organizează în parteneriat cu CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA, concursul cu tema ”Copilărie, pace în cuvânt şi culoare”, cu participare online, structurat pe două secţiuni:
Secțiunea Creație literară
– Secțiunea Creație plastică
 
Perioada de înscriere a lucrărilor:
20 martie -29 aprilie
Jurizarea lucrărilor: 1-13 mai
Rezultatele concursului : 16 mai
Învăţătorul/ profesorul clasei poate participa cu cel mult 3 lucrări per secţiune.
Lucrările pot fi trimise prin poşta electronică pe adresa de email a concursului: copilariepaceincuvantsiculoare@gmail.com
Cele mai reuşite lucrări, atât cele de creaţie literară premiate, cât şi cele de creaţie plastică premiate, vor fi publicate în REVISTA NOUA şi vor fi recompensate cu premii constând în diplome, cărţi şi materiale de papetărie (pictură ).
 
Scopul proiectului:
Stimularea potenţialului creativ al elevilor, descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii literare şi artistico-plastice.
Concursul se adresează copiilor din şcoli primare şi gimnaziale, şcolilor cu specific de artă din ţară şi din diaspora.
 

Stimați colegi,

Vă transmitem atasat invitațiile pentru:

Concursul ”Materiale Didactice 2022” pentru cadre didactice

Cerere concurs

Simpozionul ”Materiale Didactice 2022” pentru elevi (va trimite cadrul didactic îndrumător)

 
În acest an materialele se vor transmite până pe data de 9 mai 2022, pe adresa de email  ccdbraila2007@yahoo.com și se vor juriza tot online, apoi vor fi postate pe o platformă educațională. (Subiectul mesajului: Concurs / Simpozion Materiale Didactice 2022)

Așteptăm materialele dvs. doar pe email. Dacă sunt prea mari și nu se pot atașa pe email, le puteți transmite cu wetransfer.com.

 Vă rugăm să diseminați în unitățile de învățământ din județul dumneavoastră anunțul privind Concursul Regional / Interjudețean ”Materiale Didactice 2022”

Vă mulțumim!

 

 

 Apel  la colaborare

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

 

Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba vă solicită sprijinul pentru informarea cadrelor didactice din județul dumneavoastră privind Proiectul educativ: Concursul național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XIV-a, 2019. Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

           În acest sens:

Vă rugăm să difuzați în instituțiile de învățământ din județul dumneavoastră următoarea invitație de participare la concurs.

În cazul în care doriți să deveniți parteneri ai proiectului educativ pe care vi-l propunem, vă invităm să organizați concursul, la nivelul județului dumneavoastră,  în conformitate cu Art. 12, 13, 14 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

http://www.ccdab.ro/Editura/Regulament_Concurs_Blaga_Lauda_semintelor_celor%20_de_fata_si_n_veci_tuturor_2019.pdf

 

 

 

Cu toată stima,

                                           Director CCD Alba,

                            Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

INVITAŢIE

 

Dragi colegi,

Casa Corpului Didactic Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba vă invită să participați cu lucrări la cea de a XIV-a ediție a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”.

Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

Cu toată stima,

Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

Scurtă prezentare a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”

 

Proiectul educativ este un concurs național interdisciplinar ce antrenează elevii și cadrele didactice în activități complexe de cercetare, creație literar-artistică și traduceri concretizate prin lucrări la următoarele secțiuni:

  1. Eseuri, critică și istorie literară pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  2. Creație literară – Poezie (elevi și cadre didactice);
  3. Traduceri (în limbile engleză, franceză) a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  4. Artă plastică (elevi și cadre didactice);
  5. Informare-documentare (numai pentru elevi).

Participanți:

La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit și respectă regulamentul de organizare și desfășurare al concursului.

Locul de desfășurare:

Etapa I. Faza locală (lunile ianuarie-februarie-martie) – în școala  dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază locală atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 1. din Regulament – fază locală. Dacă nu se organizează nici fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2. din Regulament – fază județeană. Se vor trimite lucrările direct la CCD Alba.

Etapa II. Faza județeană (luna aprilie)în județul dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2, din Regulament – fază națională;

Etapa III. Faza națională (luna mai) –  la CCD Alba. Lucrările la faza națională se transmit pe adresa de E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

 

Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: „Laudă semințelor, celor de față și – n veci tuturor”, ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

 

  

 

 

Regulamentul privind privind Concursul se află pe site-ul CCD Alba: http://www.ccdab.ro/

la: ACTIUNI IN DERULARE   secțiunea    PROIECT NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALE DEDICAT FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA – CONCURS „LAUDĂ SEMINȚELOR CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR”,  EDIŢIA a XIV-a, 2019

 http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html

sau revista la DETALII:

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

Pentru informații suplimentare:

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009

Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101 E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com 

Prof. Jude Laurențiu, prof. metodist CCD Alba

Mobil: 0770981968

 

Concursuri