Apel  la colaborare

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

 

Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba vă solicită sprijinul pentru informarea cadrelor didactice din județul dumneavoastră privind Proiectul educativ: Concursul național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XIV-a, 2019. Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

           În acest sens:

Vă rugăm să difuzați în instituțiile de învățământ din județul dumneavoastră următoarea invitație de participare la concurs.

În cazul în care doriți să deveniți parteneri ai proiectului educativ pe care vi-l propunem, vă invităm să organizați concursul, la nivelul județului dumneavoastră,  în conformitate cu Art. 12, 13, 14 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

http://www.ccdab.ro/Editura/Regulament_Concurs_Blaga_Lauda_semintelor_celor%20_de_fata_si_n_veci_tuturor_2019.pdf

 

 

 

Cu toată stima,

                                           Director CCD Alba,

                            Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

INVITAŢIE

 

Dragi colegi,

Casa Corpului Didactic Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba vă invită să participați cu lucrări la cea de a XIV-a ediție a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”.

Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.

Cu toată stima,

Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

Scurtă prezentare a Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”

 

Proiectul educativ este un concurs național interdisciplinar ce antrenează elevii și cadrele didactice în activități complexe de cercetare, creație literar-artistică și traduceri concretizate prin lucrări la următoarele secțiuni:

  1. Eseuri, critică și istorie literară pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  2. Creație literară – Poezie (elevi și cadre didactice);
  3. Traduceri (în limbile engleză, franceză) a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);
  4. Artă plastică (elevi și cadre didactice);
  5. Informare-documentare (numai pentru elevi).

Participanți:

La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit și respectă regulamentul de organizare și desfășurare al concursului.

Locul de desfășurare:

Etapa I. Faza locală (lunile ianuarie-februarie-martie) – în școala  dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază locală atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 1. din Regulament – fază locală. Dacă nu se organizează nici fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2. din Regulament – fază județeană. Se vor trimite lucrările direct la CCD Alba.

Etapa II. Faza județeană (luna aprilie)în județul dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază județeană atunci se poate participa în condițiile art. 6. alin 2, din Regulament – fază națională;

Etapa III. Faza națională (luna mai) –  la CCD Alba. Lucrările la faza națională se transmit pe adresa de E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

 

Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: „Laudă semințelor, celor de față și – n veci tuturor”, ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

 

  

 

 

Regulamentul privind privind Concursul se află pe site-ul CCD Alba: http://www.ccdab.ro/

la: ACTIUNI IN DERULARE   secțiunea    PROIECT NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALE DEDICAT FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA – CONCURS „LAUDĂ SEMINȚELOR CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR”,  EDIŢIA a XIV-a, 2019

 http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html

sau revista la DETALII:

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

Pentru informații suplimentare:

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009

Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101 E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com 

Prof. Jude Laurențiu, prof. metodist CCD Alba

Mobil: 0770981968

 

Concursuri