Vă informăm ca activitatea cu tema Rolul educației artistice extrașcolare în formarea personalității elevilor, domeniul Învățământ secundarConsiliere și Orientare / Activități extrașcolare și educație permanentă, se reprogramează pentru o dată ulterioară.

ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE