CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR METODICE, ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE