Documente de înscriere grup țintă pentru programul de formare CRED

                  Dosarul de înscriere (în folie de plastic pentru fiecare cursant, documente necapsate) va conține următoarele documente:

1.     Cerere de înscriere (Anexa 1)

2.     Formular grup țintă (Anexa 2),

3.     Acord de prelucrare a datelor (Anexa 3)

4.     Declarație de disponibilitate (Anexa 4)

5.     copie CI/BI

6.     copie certificat de naștere

7.     copie certificat căsătorie

8.     copie diploma de licență

9.     adeverință eliberată de unitatea de învățământ

       ANEXA 1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM_Gimnazial                      anexe varianta noua

 

 

Program de formare Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – 120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile

·        Grupa 1 PRIMAR  03.09.2019-31.10.2019

·        Grupa 1 LIMBA ROMÂNĂ  12.10.2019-17.12.2019

·        Grupa 1 FIZICĂ  21.10.2019-14.12.2019

·        Grupa 1 MATEMATICĂ 26.10.2019-21.12.2019

·        Grupa 2  MATEMATICĂ 26.10.2019-21.12.2019

 

APEL SELECȚIE FORMATORI – Proiect CRED

CORRIGENDUM Nr. 1 LA APELUL nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019 | Casa Corpului Didactic

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327  

 

Depunere dosare de înscriere pentru cadrele didactice selectate pentru programul de formare CRED –învățământ gimnazial

În atenția conducerii unităților de învățământ și a cadrelor didactice

selectate pentru programul de formare CRED

         Ref: Depunerea dosarelor de înscriere

          Având în vedere organizarea programului de formare CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți –învățământ gimnazial, pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Fizică, cadrele didactice selectate și validate de C.A. al unității de învățământ vor depune dosarele de înscriere printr-un delegat al unității de învățământ PJ,  la Casa Corpului Didactic Prahova, în Sala 12, etajul 1, conform următorului program:

Vineri, 27 septembrie 2019: în intervalul orar 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00

Luni, 30 septembrie 2019: în intervalul orar 14:00 – 16:00

Dosarul de înscriere (în folie de plastic pentru fiecare cursant, documente necapsate) va conține următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Anexa 1)
  2. Formular grup țintă (Anexa 2),
  3. Acord de prelucrare a datelor (Anexa 3)
  4. Declarație de disponibilitate (Anexa 4)
  5. copie CI/BI
  6. copie certificat de naștere
  7. copie certificat căsătorie
  8. copie diploma de licență
  9. adeverință eliberată de unitatea de învățământ

        Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu doamna Felicia Georgescu, expert local grup țintă, tel. 0745 038805.

Director,

Prof. Daniela-Mariana CAZACU

 

Adresa inscriere CRED gimnaziu

  CĂTRE UNITĂȚILE  DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  DIN JUDETUL PRAHOVA

 Ref.: Selecția  cadrelor  didactice  din învățământul   gimnazial pentru diciplinele limba și literatura română, matematică, fizică, în vederea  participării   la cursul  de formare  acreditat  CRED (120 de ore – 30 CPT)

 Ca urmare a adresei MEN nr. 1948/11.09.2019  privind  selecția cadrelor didactice         din învățământul   gimnazial pentru  cursul  de formare  profesională   continuă  „CRED- Curriculum  relevant,  educatie  deschisă  pentru  toți- Formare nivel II – învățământ   gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- CRED, vă solicităm să realizați selecția la nivelul unității de învățământ a cadrelor didactice care predau disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Fizică,  în vederea participării la cursul menționat sus.

Conform Calendarului selecției grupului țință (Anexa 1 a Adresei 1948/11.09.2019) până la data de 20.09.2019 are loc selecția cadrelor din învățământul gimnazial pentru  cursul  de formare  profesională   continuă  „CRED- Curriculum  relevant,  educatie  deschisă  pentru  toți – Formare nivel II – învățământ   gimnazial”, la propunerea consiliului profesoral și validarea în consiliul de administrație al unității de învățământ. Vă rugăm să aveți în vedere numărul maxim de locuri alocat pentru fiecare unitate școlară, conform Anexei 3.

        Conform Calendarului selecției grupului țință (Anexa 1 a Adresei 1948/11.09.2019), până la data de 23.09.2019directorul unității de învățământ înaintează către Casa Corpului Didactic Prahova (doamna Adriana Ivan) următoarele documente: copia procesului-verbal al consiliului profesoral și copia procesului-verbal al consiliului de administrație, tabel centralizator cu cadrele didactice validate pentru înscriere (Anexa 4). Datele din Anexa 4 trebuie completate și electronic la acest link – pentru fiecare cadru didactic validat.

       Toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ gimnazial și predau una din disciplinele menționate, vor participa implicit la curs.

 Director  CCD Prahova,

                Prof.  Daniela Mariana CAZACU