ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE 2019-2020