OFERTA FORMARE

OFERTA FORMARE 2019-2020 OFERTA FORMARE 2020-2021 OFERTA FORMARE 2019-2020 OFERTA CCDPH CURSURI 2019-2020 Casa Corpului Didactic Prahova  îşi propune, pentru anul școlar 2019-2020, promovarea unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor de formare continua și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Prahova.