CRONICĂ – ANIVERSARE MIHAI EMINESCU la Casa Corpului Didactic Prahova

Eminescu în peisajul cultural românesc, la 170 de ani de la naștere, Casa Corpului Didactic Prahova | Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

 

CURS SPECIALIZARE BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202

Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare SC School Consulting SRL, furnizor national de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru cursul de specializare BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202.
Condiţii de acces: studii superioare din orice domeniu.
Data începerii cursului: 11.02.2020 ora 16.00,  la sediul CCD Prahova.
Tarif: 600 Ron, cu plata in 2 rate!!!!!
Pentru a va putea inscrie, trebuie sa trimiteti online, fisa de inscriere, pe adresa de email: [email protected] , iar in data inceperii cursului, se va aduce in original, impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.
Locaţia cursului CCD Prahova. Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi! Ing. Ionescu Gheorghe Telefon: 0723 72 4884 / 0761.448.719.

Cerere inscriere – 2020 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Ofertă curs Specializare Bibliotecar
Anexa 1

 

Invitație Salon literar ,,Artă prin Educație „

SALON INVITATIE

Cu titlul Proiect educațional – Salonul literar ,,Artă prin educație ”  

Proiect Salon Literar

 

Managementul riscului în structurile infodocumentare

Programul de formare continuă cu tema Managementul riscului în structurile infodocumentare – biblioteci și CDI-uri, va începe miercuri, 15 ianuarie 2020, de la ora 14.00.
Ziua Culturii Naționale

Miercuri, 15 Ianuarie 2020, între orele 13.00-14.00, Biblioteca CCD Prahova organizează activitatea cu tema „Luceafărul literaturii române”, dedicată celebrării Zilei Culturii Naționale și personalității celui mai mare scriitor român, Mihai Eminescu.
 

 

 

Evaluare finală – Instrumente multimedia în școală

Vă reamintim că evaluările finale în cazul programului de formare continuăInstrumente multimedia în școală (60 h, nr. ore face-to-face /față-în-față: 30 h; nr. ore on-line/e-learning:  30 h) pentru grupele 1, 2, 3 vor avea loc astfel:

–       grupa a 3-a   – joi (19.12.2019), ora 9:00, Sala 11, Casa Corpului Didactic Prahova.

–       grupele 1 și 2  – vineri (20.12.2019), ora 14:00,  Sala  10 respectiv sala 11, Casa Corpului Didactic Prahova.

Succes!

 

Simpozion Județean ,,Teatrul, un mod de a trăi”
Fisa de inscriere SimpozionREGULAMENT SIMPOZION MV
Înscrieri    Aici

În urma înscrierilor dumneavoastră  la programul de formare  NOI PERSPECTIVE ALE PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ȘI LIMBII LATINE ÎN GIMNAZIU (12 ore), program avizat de D.G.Î.S.S.E.P.- Direcția învătare pe tot parcursul vieții din M.E.N. prin Adresa nr. 37710/18.10.2019, va anunțăm că prima zi de curs va fi 07.12.2019, ora 9, Sala de Consiliu, parter, C.C.D. Prahova.  

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Formularul de înscriere (download);
 • Adeverința tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere.

Acesta se va aduce pe 07.12.2019, la C.C.D. Prahova.

Succes!


Vă anuntăm că activitatea metodico-științificăIncluziunea copiilor afectați de migrație – ICAMNET – Parteneriat ERASMUS+ de mare succes în care este implicat I.S.J. Prahovadin data de 28 noiembrie 2019, ora 9.00 la Casa Corpului Didactic Prahova, va fi reprogramata la o dată ce va fi stabilită ulterior.

 

SIMPOZION ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
INVITAȚIE

APEL SELECȚIE FORMATORI – Proiect CRED

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

Programul de formare  LEGI, NORME ȘI PROCEDURI ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT (24 de ore), program avizat de D.G.Î.S.S.E.P.- Direcția învătare pe tot parcursul vieții din M.E.N. prin Adresa nr. 37710/18.10.2019 se va desfasura incepand cu data de  14.11.2019ora 16, sala 12, C.C.D. Prahova.  

 


Anunț Cerc Biblioteconomie și Știința Informării
Cercul pedagogic la Biblioteconomie si Știința Informării, aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, va avea loc în data de 5 decembrie 2019, la Liceul Tehnologic Elie Radu, mun. Ploiești, de la ora 10.00 (9.30-10.00-primirea invitaților).
 
 
 
 
 ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA organizează sesiunea a doua a workshop-ului „SUPERDASCĂL” dedicat cadrelor didactice din ciclul de învățământ primar și gimnazial.

 https://drive.google.com/drive/folders/1FLPiGw2BoZIeZiaWGW-uglIbsHtn35nN

Cadrele didactice interesate de acest workshop pot participa la sediul Casei Corpului Didactic Prahova sau, la cerere, în școala în care activează. 

 

Astfel, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova, în perioada octombrie 2019 – februarie 2020, Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera (AECA) invită cadrele didactice din ciclul de învățământ primar și gimnazial la workshop edutainment

Inscrierea apasati aici

 
 
 
 
Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 
Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).
 
Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.
 
Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.
 
Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.
 
Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:
 
Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:
 
prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail [email protected], menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul
 
 
Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:
 
prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail [email protected], menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul

 

Clic aici   etapa I formare 2019 2020 CCDPH

În atenția cadrelor didactice care s-au înscris și au confirmat participarea la programul de formare Management și comunicare în învățământ (120 ore 30 CPT).

Dosarul de înscriere se depune până vineri 8 noiembrie 2019 ora 14.00 la secretariatul Casei Corpului Didactic Prahova.

Prima zi de curs va fi sâmbăta, 9 noiembrie 2019,  ora 9.00, sala 12 , C.C.D. Prahova.

 

În atentia cadrelor didactice care s-au înscris la programul de formare avizat  Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020

Vă informam ca programul avizat  Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020  va începe  în data de 8 nov. 2019 (vineri), ora 14.00 la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, sala 13. Următoarele întâlniri se vorcomunica la prima ședință de curs.

 

PROGRAMUL  DE FORMARE ACREDITAT INSTRUMENTE MULTIMEDIA ÎN ȘCOALĂ

În atenția cadrelor didactice care au depus dosar de înscriere la secretariatul Casei Corpului Didactic Prahova în vederea  participării la programul  de formare acreditat Instrumente Multimedia în Școală.

Vineri, 25 octombrie 2019, ora 14, CCD Prahova, sălile 10,11, programul de formare acreditat Instrumente Multimedia în Școală 60 de ore (30 ore face to face, 30 ore online, 15 C.P.T.)gratuit,  destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prahovean care au 0 Credite Profesionale Transferabile  va avea sedința de curs face to face pentru primele două grupe.

 

WORKSHOPS PENTRU PROFESORII DE LIMBA ENGLEZĂ

CATE PLOIESTI            Prezentare CATE Ploiesti 2019

 
CURS CCD PH ADRESAT CADRELOR DIDACTICE CARE DEȚIN ZERO CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

Înscrierea la cursurile organizate

de Casa Corpului Didactic Prahova

—cadre didactice care dețin zero

Credite Profesionale Transferabile—

Având în vedere că în formularul FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ II; an școlar 2019-2020 ați declarat ca dețineți 0 Credite Profesionale Transferabile, Casa Corpului Didactic Prahova vă informează că, în perioada octombrie – decembrie 2019, se vor organiza sesiuni de formare continuă prin programul acreditat Instrumente Multimedia în Școală 60 de ore (30 ore face to face, 30 ore online), destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prahovean, la care puteți participa gratuit.

Fiecare cursant va semna o declaraţie pe propria răspundere, referitoare la numărul de credite profesionale transferabile deţinute, la prima sedință de curs proiectată.

Pentru primele grupe, întâlnirile face to face se vor organiza în zilele de vineri, începând cu ora 14 (7 întâlniri), la sediul CCD PH. Evaluarea finala are loc pe data de 20 decembrie 2019.

Cadrele didactice interesate și care pot participa la acest program de formare (programul nr.3 din listă), se pot înscrie până duminică, 20 octombrie 2019, ora 18:00, accesând linkul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddLNpZ-1CnnuuVXGOpNePfAw2W8dhL3qXYrDHTdo8Dma-8qw/viewform

La rubrica Menţionez că pot frecventa cursurile în una din zilele”,  alegeti “vineri p.m”.  !!!!!

La rubrica “Observatii” completati “0 credite”.

 Dosarul de înscriere care va conţine  Formularul de inscriere (download)Adeverinta tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere) se va aduce până pe data de 23 octombrie 2019, ora 15:30,  la secretariatul C.C.D. Prahova.

 Director C.C.D. Prahova,

Prof. CAZACU Mariana

CERCURI PEDAGOGICE 2019-2020.

2019-2020 PH_ BROSURA CERCURI PEDAGOGICE

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem Fișa de evidență a activității bibliotecii (va fi completată de bibliotecarul școlar / responsabilul cu activitatea bibliotecii) și Fișa de monitorizare a activității CDI (va fi completată de responsabilul cu activitatea CDI / profesorul documentarist).

         Acestea vor fi semnate de directorul unității școlare, vor fi  ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: [email protected], până la data limită de 31.10.2019.
adresa monotorizare si evidenta           fisa activitate biblioteca scolara                fisa monitorizare CDI

         Vă mulțumim pentru colaborare!

Adresa MEN_CCD_2872-2019 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile
Adresa MEN_CCD_2872-2019

În atenția responsabililor de cerc pedagogic

Vă punem la dispoziție formularul online       Centralizator al activităților de formare  prin cercuri pedagogice; anul școlar 2019-2020.

Formularul va fi completat de către responsabilul de cerc pedagogic în termen de 2 zile de la data desfășurării cercului pedagogic.

 Link formular

Mulțumim pentru colaborare.

Notă: documentul și modalitatea  de lucru  sunt identice cu anul școlar anterior.

Depunere dosare de înscriere pentru cadrele didactice selectate pentru programul de formare CRED –învățământ gimnazial

În atenția conducerii unităților de învățământ și a cadrelor didactice

selectate pentru programul de formare CRED

         Ref: Depunerea dosarelor de înscriere

          Având în vedere organizarea programului de formare CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți –învățământ gimnazial, pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Fizică, cadrele didactice selectate și validate de C.A. al unității de învățământ vor depune dosarele de înscriere printr-un delegat al unității de învățământ PJ,  la Casa Corpului Didactic Prahova, în Sala 12, etajul 1, conform următorului program:

Vineri, 27 septembrie 2019: în intervalul orar 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00

Luni, 30 septembrie 2019: în intervalul orar 14:00 – 16:00

Dosarul de înscriere (în folie de plastic pentru fiecare cursant, documente necapsate) va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 1)
 2. Formular grup țintă (Anexa 2),
 3. Acord de prelucrare a datelor (Anexa 3)
 4. Declarație de disponibilitate (Anexa 4)
 5. copie CI/BI
 6. copie certificat de naștere
 7. copie certificat căsătorie
 8. copie diploma de licență
 9. adeverință eliberată de unitatea de învățământ

        Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu doamna Felicia Georgescu, expert local grup țintă, tel. 0745 038805.

Director,

Prof. Daniela-Mariana CAZACU

ANEXA 1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM_Gimnazial
anexe varianta noua

CONSFĂTUIRI JUDEȚENE DE SPECIALITATE, BIBLIOTECARI ȘCOLARI ȘI PROFESORI-DOCUMENTARIȘTI

Calendar consfatuiri an sc. 2019-2020

OFERTA CCDPH CURSURI 2019-2020

Casa Corpului Didactic Prahova  îşi propune, pentru anul școlar 2019-2020, promovarea unei oferte educaționale care să răspundă nevoilor de formare continua și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din județul Prahova.

Puteți descărca OFERTA  apăsând aici.

BROȘURA o puteți descărca apăsând aici.

Dosarul de înscriere care va conţine Formularul de inscriere (download)Adeverinta tip (download)  şi celelalte documente precizate în Formularul de înscriere) se va aduce în prima zi de curs, care va fi stabilită ulterior, la C.C.D. Prahova.

Înscrierea online pentru cursurile acreditate se poate realiza apăsând linkul următor acreditate

Înscrierea online pentru cursurile avizate se poate realiza apăsând linkul următor avizate

* La sediul instituției şi în filialele C.C.D. Prahova se vor desfășura periodic activități metodico-științifice, conform calendarului disponibil pe site.

CURS SPECIALIZARE BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202

Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare SC School Consulting SRL, furnizor national de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru cursul de specializare BIBLIOTECAR cod C.O.R 262202.
Condiţii de acces: studii superioare din orice domeniu.
Data începerii cursului: 31.10.2019
Tarif: 600 Ron, cu plata in 2 rate!!!!!
Pentru a va putea inscrie, trebuie sa trimiteti online, fisa de inscriere, pe adresa de email: [email protected] , iar in data inceperii cursului, se va aduce in original, impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.
Locaţia cursului CCD Prahova. Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi! Ing. Ionescu Gheorghe Telefon: 0723 72 4884 / 0761.448.719.

Cerere inscriere – 2019 – School Consulting Srl

Nota de informare CURSANTI

Ofertă curs Specializare Bibliotecar
Anexa 1

  

Conținut filă