Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 26 – iunie 2018 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.
 
Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova  diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, proiecte de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, CroniciTema numărului este ”Centenarul Marii Uniri”.
Lucrările propuse vor fi redactate conform machetei atașate acestui mail şi vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected]. Macheta se regăsește și la link-ul https://drive.google.com/open?id=1zPwUUpfwqWz1iffLS5RDMLJONdFKpvjT
Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.
Materialele redactate fără diacritice sau cele care nu respectă normele de redactare din machetă nu vor fi publicate.
Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 decembrie 2018.
 
Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.
BULETIN INFORMATIV