Activități filiale CCD Prahova – an școlar 2023-2024

 

Raport activitate – 27.05.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 24.05.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 16.05.2024 – CCD Prahova Filiala Măneciu

Raport activitate – 14.05.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 10.05.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 05.05.2024 – CCD Prahova Filiala Breaza

Raport activitate – 22.04.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 19.04.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 09.04.2024 – CCD Prahova Filiala Vălenii de Munte

Raport activitate – 08.04.2024 – CCD Prahova Filiala Breaza

Raport activitate – 29.03.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 22.03.2024 – CCD Prahova Filiala Breaza

Raport activitate – 12.03.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 23.02.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 16.02.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 14.02.2024 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 12.02.2024 – CCD Prahova Filiala Breaza

Raport activitate – 26.01.2024 – CCD Prahova Filiala Brazi

Raport activitate – 19.01.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 18.01.2024 – CCD Prahova Filiala Mizil

Raport activitate – 16.01.2024 – CCD Prahova Filiala Breaza

Raport activitate – 18.12.2023 – CCD Prahova Filiala Brazi

Raport activitate – 18.12.2023 – CCD Prahova Filiala Brazi

Raport activitate – 15.12.2023 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 28.11.2023 – CCD Prahova Filiala Slănic

Raport activitate – 24.11.2023 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate – 22.11.2023 – CCD Prahova 

Raport activitate – 10.11.2023 – CCD Prahova Filiala Sinaia

Raport activitate – 27.10.2023 – CCD Prahova Filiala Câmpina

Raport activitate Filiala CCD Slanic 05.03.2020

 

 

FILIALA CCD SLĂNIC

ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

31.10.2019

 

 

            În data de 31.10.2019, în cadrul Filialei CCD Slănic, a fost organizată o activitate metodico-științifică, cu tema Abordarea STEM în învățământul primar, susținută de P.Î.P. Frățilă Alina – Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic, P.Î.P. Alionte Lavinia – Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic și P.Î.P. Boboc Roxana Elena – Școala Gimnazială Comuna Ștefești.

Activitatea s-a derulat în cadrul CDI, pe o perioadă de 1,5 ore,  având la dispoziție resursele materiale necesare organizării în condiții optime a unei activități de această natură. La activitate au participat 19 persoane, cadre  didactice încadrate în 5 unități  școlare.

Doamna propunător a prezentat aspecte teoretice ale metodologiei STEM, iar doamnele propunătoare Frățilă Alina și Boboc Roxana au prezentat exemple de bună pratică privind proiecte STEM realizate la clasă. Participanții au fost implicați activ în timpul activității, exemplificându-se modalități de implementare a acestei metodologii.

Participanții au apreciat activitatea ca fiind interesantă, provocatoare, aducând noutăți și utilitate în activitatea didactică.  

Responsabil Filială,

Prof. Dumitrache Ramona

fotografii

FILIALA CCD SLĂNIC

ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

15.04.2019

 

            În data de 15.04.2019, în cadrul Filialei CCD Slănic, a fost organizată o activitate metodico-științifică ce a cuprins următoarele teme:

  • Utilizarea eficientă a resurselor materiale, informaționale și procedurale pentru pregătirea examenului de bacalaureat – susținător: prof. Brabeceanu Silvia, Liceul Tehnologic „Gheorghe Lazăr” Plopeni;
  • Transdisciplinaritatea în activități educative. Exemple de bune practici – suținători: prof. Dumitru Olguța, Liceul Tehnologic „Gheorghe Lazăr” Plopeni și prof. Grapă Carmen, Școala Gimnazială Centrală Câmpina;
  • Jocul didactic în cadrul orei de istorie – susținător: prof. Panaete Cristina, Școala Gimnazială „Carol I” Plopeni.

Activitatea s-a derulat în cadrul CDI, pe o perioadă de 2 ore, în intervalul orar 10.00-12,00, având la dispoziție resursele materiale necesare organizării în condiții optime a unei activități de această natură. La activitate au participat 16 de cadre didactice încadrate în 5 unități  școlare.

În cadrul temei Utilizarea eficientă a resurselor materiale, informaționale și procedurale pentru pregătirea examenului de bacalaureat doamna prof. Brabeceanu Silvia a oferit un model de eficientizare a resurselor disponibile în vederea pregătirii examenului de bacalaureat. Informațiile s-au dovedit a fi valoroase și aplicabile în pregătirea elevilor pentru orice examen și la orice disciplină.

Cea de-a doua temă,  Transdisciplinaritatea în activități educative, prezentată de către doamnele prof. Dumitru Olguța și Grapă Carmen a reprezentat o suită de exemple de bune practici în ceea ce privește abordarea conținuturilor matematice din perspectivă transdisciplinară, modalități concrete de aplicare, tipuri de exerciții, mijloace, forme de organizare a activității, toate menite să îi determine pe elevi să înțeleagă și să îndrăgească matematica.

Cea de-a treia temă, Jocul didactic în cadrul orei de istorie, a cuprins o descriere a principalelor jocuri didacatice care se pretează la orele de istorie, însoțite, deasemenea, de exemple de bune practici. S-a evidențiat, astfel, importanța înțelegerii trecutului istoric, pentru înțelegerea prezentului, pentru formarea competențelor sociale, pentru crearea unui comportament civic responsabil.

Participanții au apreciat întreaga activitate pentru conținuturile valoroase, exemplele relevante, utile oricărui cadru didactic, dar și pentru modul atractiv de prezentare.

Fotografii

Responsabil Filială,

Prof. Dumitrache Ramona

FILIALA CCD SLĂNIC

ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

01.11.2018

 

            În data de 01.11.2018, în cadrul Filialei CCD Slănic, a fost organizată o activitate metodico-științifică ce a cuprins următoarele teme:

·       Metode și tehnici de evaluare în ciclul primar – susținător: Florian Nicoleta, Școala Gimnazială „Carol  I” Plopeni;

·       Formarea competențelor și dezvoltarea dragostei față de lectură la elevii din ciclul primar – suținători: Vasile Mădălina și Gîlia Gina, Școala Gimnazială „Carol  I” Plopeni;

·       Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor – susținători: Bădulescu Margareta, Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, respectiv Apostol Leontina, Școala Primară Livadea- Vărbilău.

Activitatea s-a derulat în cadrul CDI, pe o perioadă de 2,5 ore, în intervalul orar 11.00-13.30, având la dispoziție resursele materiale necesare organizării în condiții optime a unei activități de această natură. La activitate au participat 32 de cadre didactice încadrate la unități școlare arondate Filialei CCD Slănic.

În cadrul temei Metode și tehnici de evaluare în ciclul primard-na învățătoare Florian Nicoleta a prezentat modalități de evaluare ce pot fi utilizate la ciclul primar, metodologia realizării instrumentelor de evaluare, tipologia itemilor. Fiecare metodă și tehnică de evaluare a fost exemplificată, devenind astfel modele pentru utilizarea la clasă.

Cea de-a doua temă,  Formarea competențelor și dezvoltarea dragostei față de lectură la elevii din ciclul primarprezentată de către doamnele învățătoare Vasile Mădălina și Gîlia Gina, a inclus atât o parte teoretică, vizând importanța lecturii în viața elevilor, cât și aspecte practice, modalități concrete de stimulare a interesului pentru lectură, tipuri de exerciții, mijloace, forme de organizare a activității, toate menite să îi determine pe elevi să îndrăgească lectura.

Cea de-a treia temă, Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor, a debutat cu o prezentare a efectelor negative pe care tehnologizarea le are asupra elevilor și a modului în care reîntoarcerea la natura reprezintă soluția combaterii acestora. În final au fost descrise și demonstrate câteva experimente, bazate pe materiale și soluții naturale, ce pot fi realizate la clasă, cu elevii.

Întreaga activitate a fost apreciată de către toți participanții ca fiind foarte utilă și interesantă, prin calitatea materialelor prezentate și interactivitatea activităților propuse, prin relevanța informațiilor și a exemplelor prezentate.

FOTOGRAFII DE LA ACTIVITATE

Responsabil Filială,

Prof. Dumitrache Ramona    

FILIALA CCD BREAZA ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ 27.01.2020 raport și fotografii descărcați aici 

FILIALA CCD BREAZA ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ 3.12.2019 raport și fotografii descărcați aici 

FILIALA CCD Vălenii de Munte  ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ sem I 2019  fotografii descărcați aici 

FILIALE C.C.D. PRAHOVA