FILIALA CCD SLĂNIC

ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

01.11.2018

 

            În data de 01.11.2018, în cadrul Filialei CCD Slănic, a fost organizată o activitate metodico-științifică ce a cuprins următoarele teme:

·       Metode și tehnici de evaluare în ciclul primar – susținător: Florian Nicoleta, Școala Gimnazială „Carol  I” Plopeni;

·       Formarea competențelor și dezvoltarea dragostei față de lectură la elevii din ciclul primar – suținători: Vasile Mădălina și Gîlia Gina, Școala Gimnazială „Carol  I” Plopeni;

·       Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor – susținători: Bădulescu Margareta, Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, respectiv Apostol Leontina, Școala Primară Livadea- Vărbilău.

Activitatea s-a derulat în cadrul CDI, pe o perioadă de 2,5 ore, în intervalul orar 11.00-13.30, având la dispoziție resursele materiale necesare organizării în condiții optime a unei activități de această natură. La activitate au participat 32 de cadre didactice încadrate la unități școlare arondate Filialei CCD Slănic.

În cadrul temei Metode și tehnici de evaluare în ciclul primard-na învățătoare Florian Nicoleta a prezentat modalități de evaluare ce pot fi utilizate la ciclul primar, metodologia realizării instrumentelor de evaluare, tipologia itemilor. Fiecare metodă și tehnică de evaluare a fost exemplificată, devenind astfel modele pentru utilizarea la clasă.

Cea de-a doua temă,  Formarea competențelor și dezvoltarea dragostei față de lectură la elevii din ciclul primarprezentată de către doamnele învățătoare Vasile Mădălina și Gîlia Gina, a inclus atât o parte teoretică, vizând importanța lecturii în viața elevilor, cât și aspecte practice, modalități concrete de stimulare a interesului pentru lectură, tipuri de exerciții, mijloace, forme de organizare a activității, toate menite să îi determine pe elevi să îndrăgească lectura.

Cea de-a treia temă, Integrarea elementelor de educație experiențială prin intermediul activităților de tip outdoor, a debutat cu o prezentare a efectelor negative pe care tehnologizarea le are asupra elevilor și a modului în care reîntoarcerea la natura reprezintă soluția combaterii acestora. În final au fost descrise și demonstrate câteva experimente, bazate pe materiale și soluții naturale, ce pot fi realizate la clasă, cu elevii.

Întreaga activitate a fost apreciată de către toți participanții ca fiind foarte utilă și interesantă, prin calitatea materialelor prezentate și interactivitatea activităților propuse, prin relevanța informațiilor și a exemplelor prezentate.

FOTOGRAFII DE LA ACTIVITATE

Responsabil Filială,

Prof. Dumitrache Ramona    

FILIALE C.C.D. PRAHOVA