Personal de conducere:  

Cazacu Daniela Mariana-Director

Personal didactic de predare

Ionescu Daniela                 Profesor metodist

Dedu Carmen Maria         Profesor metodist

Stanciu Mihail Alin            Profesor metodist

Personal didactic auxiliar

Ion Georgeta                      Secretar

Niculescu Mihaela-Oana    Bibliotecar

 Soare Alexandru George   Administrator financiar

Șteoalfă Maricica               Administrator de patrimoniu

 Ivan Adriana Valy             Analist programator