Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul
25- ianuarie 2018 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică
.Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, proiecte de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, Cronici. Tema numărului este ”Centenarul Marii Uniri”.

Lucrările propuse vor fi redactate conform machetei atașate acestui mail şi vor fi trimise pe
adresa de e-mail [email protected] . Macheta se regăsește și la link-ul Macheta

Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.

Materialele redactate fără diacritice sau cele care nu respectă normele de redactare din
machetă nu vor fi publicate.

Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 31 mai 2018.

BULETIN INFORMATIV