Odată cu înfiinţarea Casei Corpului Didactic, a început şi activitatea bibliotecii. Cel mai important lucru a fost dotarea bibliotecii cu un fond de carte cu caracter enciclopedic, în toate domeniile de specialitate, lucrări de pedagogie generală şi de metodica predării diferitelor discipline, fond de beletristica atât din literatura universală cât şi din literatura română.

În judeţul Prahova funcţiona pâna atunci biblioteca sindicatului salariaţilor din învatamânt, care a constituit fondul de bază al bibliotecii, şi astfel pornirea nu a fost de la zero. Biblioteca sindicatului salariaţilor din învatamânt a fost întemeiată în 1961.

Biblioteca de la Casa Corpului Didactic îsi începe activitatea cu cu un fond de carte. Fondul de bază era alcătuit în mare parte din lucrări de beletristica. Achiziţionarea cărţilor şi a publicaţiilor, atât cantitativ cât si calitativ era reglementată prin ordonanţa de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. La achiziţionare a fost pus accent pe publicaţii pentru succesul muncii instructiv-educative a cadrelor didactice.

Fondul bibliotecii a fost îmbogăţit cu lucrări de specialitate, de pedagogie generală şi de metodica predării diferitelor discipline, într-un număr 5-10 exemplare, iar în domeniul de filologie-lingvistica-literatura au fost procurate numai câte 2 bucăţi. În viaţa bibliotecii a fost o perioada când instituţional nu a funcţionat, dar biblioteca şi-a continuat activitatea.

După schimbarea regimului, a fost din nou înfiinţată Casa Corpului Didactic. Biblioteca oferă posibilitatea consultării unui bogat fond de cărţi, periodice şi documente audio-vizuale. Fondul este pus la dispoziţia cititorilor prin intermediul catalogului alfabetic tradiţional şi prin catalogul sistematic, în toate domeniile de cunoştinţe. Biblioteca pune în valoare colecţiile de publicaţii prin împrumut la domiciliu si împrumut în sala de lectură.

Biblioteca funcţionează în incinta clădirii CCD Prahova la parter în doua încăperi.

Fondul de carte este organizat conform sistemului de clasificare zecimală universală. Astfel, biblioteca are două fonduri dominante: · fond de lingvistică, literatură, limbă · fond de cărţi de specialitate Fondul de cărţi de lingvistică şi literatură oferă utilizatorilor o sferă largă de documente în limbile română, maghiară, engleză, franceză, germană şi rusă, atât beletristică cât şi lucrări de referinţă. Fondul de cărţi de specialitate este alcătuit din urmatoarele domenii: · educaţie, învăţământ, formare, instruire, perfecţionare, metodici · psihologie, sociologie, politică, filozofie · ştiinţe naturale · ştiinţe aplicate · istorie, geografie · artă, muzică, sport · enciclopedii, dicţionare – generale şi de specialitate Există, deci posibilitatea consultării prin împrumut a unui bogat fond de cărţi pedagogice şi de specialitate.

Biblioteca pune în valoare colecţiile de publicaţii prin împrumut la domiciliu si posibilitate de consultare în sala de lectură. Sala de lectură fiind luminoasă şi primitoare, este astfel aranjat încât poate fi folosit pentru grupuri mai mici de 15 de persoane şi pentru cursuri de formare perfecţionare. Utilizatorii bibliotecii sunt întregul personal din învăţământ, atât cadrele didactice cât şi cel nedidactice şi studenţii de pe raza judeţului. Din biblioteca sunt distribuite persoanelor interesate programele pentru diferite examene. La cerere, este posibila elaborarea de bibliografii, în orice domeniu, pe baza fondului existent.

În atenția bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, responsabililor CDI

În atenţia unităţilor de învăţământ în cadrul cărora funcţionează CDI / biblioteci şcolare, Bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, responsabililor CDI În data de 28.09.2017, începând cu ora 10.00, la sediul Casei Corpului Didactic Prahova, va avea loc consfătuirea de specialitate, la disciplina 
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, având ca public ţintă bibliotecarii şcolari / profesorii documentarişti / responsabilii CDI din unităţile de învăţământ din judeţul Prahova. 

Scrisoare metodică aici