În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem cu solicitarea de a le completa, fișele din atașamentele de mai jos. Acestea vor fi completate de bibliotecarul școlar (Fișa de evidență a activității bibliotecii) / responsabilul CDI sau profesorul documentarist  (Fișa de monitorizare a activității CDI), vor fi semnate de directorii unităților școlare  și ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: [email protected], până la data limită de 31.11.2018. 
Vă mulțumim pentru colaborare!
 

a) Cursuri acreditate

1.  Management și comunicare în învățământ  (120 ore/30 CPT) 

Grupa 1  –  10.10.2018 – 9.01.2019, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești

Grupa 2  –  Colegiul  ”Mihail Cantacuzino” Oraș Sinaia

2. JOBS – formarea pentru orientare și consiliere în cariera elevilor  (48 ore/12 CPT)

27.10.2018 – 10.11.2018, Sala 12, C.C.D. Prahova

3. Învățarea științelor – Abordări metodologice moderne  (80 ore/20 CPT) 

Grupa 1 – 11.10.2018 – 6.12.2018, C.C.D. Prahova

Grupa 2 – 13.10.2018 – 15.12.2018,  C.C.D. Prahova

b) Cursuri avizate

1. Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu (24 de ore) – 24.09.2018, C.C.D. Prahova

2. Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii (24 de ore) – 26.09.2018, C.C.D. Prahova

3.  Matematica – de la concret la abstract  (24 de ore) – 26.09.2018,  C.C.D. Prahova

4. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore), Colegiul Tehnic C-tin Istrati Câmpina

             În cadrul Bibliotecii Casei Corpului Didactic Prahova, poate fi consultată publicația „Definitivatul-debut în educația și formarea cadrelor didactice: ghid pentru realizarea portofoliului cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ”, realizată de ISJ București, în anul 2017. Publicația poate fi pusă la dispoziția cititorilor, inclusiv în format electronic.

Afis File din poveste 2018             

 Parteneriat File din poveste                 

 Regulament 2018 

Invitație
 
Casa Corpului Didactic Prahova vă invită la evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor”Acesta va avea loc joi, 4 octombrie 2018 ora 1000, la sediul C.C.D. Prahova din str. Democrației nr. 35, Ploiești și vor participa reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (A.N.P.D.C.A.), ai Inspectoratului General al Poliției Române (I.J.P. Prahova) și ai Ministerului Educației Nationale (C.C.D. Prahova, I.S.J. Prahova, C.J.R.A.E. Prahova).
Întâlnirea îşi propune să aducă împreună reprezentanţi ai diferitelor grupuri locale, a căror preocupare o reprezintă, printre altele, siguranţa copiilor atât în viaţa de zi cu zi, cât și pe internet. Aceasta va reuni: cadre didactice, consilieri şcolari, specialiști și poliţişti.
Scopul întâlnirii este acela de a anunţa parteneriatul cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi cu echipa Ora de Net și posibilitatea de contactare a liniei de informare şi consiliere ctrl_AJUTOR, facilitând astfel creşterea nivelului de informare cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor în mediul online.
Sperăm că invitaţia este de interes pentru dvs. şi ne-am bucura să vă avem alături. Pentru participare, vă invităm să accesați link-ul de înscriere: https://goo.gl/yyD8XC, deoarece locurile sunt limitate (formularul se va închide atunci când capacitatea maximă de ocupare a sălii a fost atinsă).
 
Vă așteptăm cu drag!

Consfătuirea de specialitate la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, pentru anul școlar 2018-2019, adresată bibliotecarilor școlari si profesorilor-documentariști/ responsabililor CDI, va avea loc joi, 4 octombrie 2018, la sediul CCD Prahova, începând cu ora 10.00.

Adresa Consfatuire bibl. si doc.

Stimata Doamna, Stimate Domn
 
Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Engleză, care se va desfaşura în municipiul Prahova.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să:
 – îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză;
 – îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;
 – sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente.
Obiectivul cursului de comunicare în limba engleză este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:
    Conversaţie/ Conversation,
    Ascultare/ Listening,
    Citire/ Reading,
    Scriere/Writing,
    Discurs oral/Oral discourse.
Durata cursului  de perfecţionare în ocupaţia Comunicare in Limba Engleză, este de 40 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 20 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
 
Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:
– Comunicare în Limba Engleză
Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.
Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.
Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.
Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: [email protected], iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
 
Perioada desfăşurării cursului: 25.09.2018-25.10.2018.
Data incepere curs: 25.09.2016 ora 16:30 la Casa Corpului Didactic Prahova.
Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!
În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.
Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.
Pentru mai multe informaţii şi  inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !
Ing. Ionescu Gheorghe  Tel: 0723.724.884 / 0761.448.719
 
În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,

Primiţi expresia consideraţiei noastre,

Fişă de înscriere                  Anexa 1

  School Consulting
Ing. Ionescu Gheorghe
         Director 
      0723 72 48 84

www.schoolconsulting.ro

Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures

Programul avizat de M.E.N. – Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale

In atentia cadrelor didactice care s-au inscris/doresc sa se inscrie la programul avizat Elemente
de pedagogie și psihologie a educației pentru susținerea examenelor și concursurilor naționale

Va informam ca programul avizat Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale (24 ore, curs gratuit)
va începe in data de 18 iunie 2018 (Luni), ora 14.00. Următoarele întâlniri se vor desfășura
astfel:

– 19 iunie 2018 (Marți), ora 14.00 ,

21 iunie (Joi) ora 9.00

22 iunie (Vineri) ora 9.00

Înscrierile se pot face accesand link-ul: link până joi, 14 iunie 2018, ora 12:00.