Vineri, 15 decembrie 2017, ora 9,00, la Colegiul National ”Nichita Stanescu” Ploiesti, va avea loc deschiderea Simpozionului National ”Ecoterra” – ”Povesti de viata ale unor oameni celebri (150 de ani de la nasterea savantului Grigore Antipa)”, organizat de Asociatia Profesorilor de Biologie Ecoterra, în parteneriat cu ISJ Prahova, ISMB, Casa Corpului Didactic  Prahova.

Urmare adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene nr.1607/SA/03.12.2018, vă comunicăm:

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) al Consiliului Europei, va organiza miercuri, 12 decembrie 2018, în intervalul 9.00 – 10.30, o transmisiune în direct, în limbile engleză și franceză, cu tema Încurajarea inovării în educația lingvistică (Inspiring innovation in language education / Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues)

Scopul evenimentului este de a promova următorul program de activități al Centrului, pentru perioada 2020-2023, Încurajarea inovării în educația lingvistică: contexte în schimbare, competențe în evoluție (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences / Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution).

Evenimentul va facilita informarea asupra activității Centrului, cu accent pe modalitățile de implicare în viitorul program de activități și a beneficiilor asociate. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu formatul și tematicile Apelului de propuneri de proiecte, componentă centrală a programului CELM. Lansarea Apelului va avea loc în luna ianuarie 2019.

La transmisiunea în direct vor participa membri ai Professional Network Forum (o rețea de asociații și organizații internaționale axate pe educația lingvistică și evaluare), coordonatori de proiecte, consultanți CELM, precum și membri ai Comitetului de conducere al CELM, în calitate de reprezentanți ai autorităților naționale. Fiecare dintre acești invitați va oferi propria perspectivă asupra provocărilor actuale din domeniul învățării limbilor și a modului în care Centrul poate contribui prin intermediul viitorului său program de activități.

Participanții se vor putea angaja în conversații online (chat) pentru a adresa întrebări.

Link-ul către transmisiunea în direct este:  www.ecml.at/livestream

Scoala Gimnaziala „Sfanta Vineri”, municipiul Ploiesti, va invita, in data de 14 decembrie 2018, sa participati la Simpozionul Regional cu tema „Valorizarea experientelor multiculturale in spatiul scolii”, aflat la editia a XIII-a

Simpozion Sf. Vineri Ploiești

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, ediția a III-a a proiectului educațional interjudețean, cu tema „Aleea scriitorilor”. Amănunte găsiți aici:

PREZENTARE PROIECT ALEEA SCRIITORILOR

Afis proiect ed. interj. Aleea Scriitorilor, ed. 3

În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic va derula prin intermediul departamentului Bibliotecă, în calitate de coordonator, proiectul educațional județean cu tema „O planetă verde, o viață sănătoasă”.

Amănunte găsiți aici

a) Cursuri acreditate

1- Management și comunicare în învățământ  (120 ore-30 CPT) 

Grupa 1  10.10.2018-9.01.2019, ora 14.00, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești

Grupa 2  27.10.2018-26.01.2019, ora 9.00, Colegiul   ”Mihail Cantacuzino” oraș Sinaia

2- JOBS – formarea pentru orientare și consiliere în cariera elevilor (48 ore/ 12 CPT)

27.10.2018-10.112018, ora 9.00, Sala 12, C.C.D. Prahova,

3- Învățarea științelor – Abordări moderne  (80 ore/ 20 CPT) 

Grupa 1 11.10.2018-6.12.2018, ora 8.30, Sala 12, C.C.D. Prahova

Grupa 2 13.10.2018-15.12.2018, ora 8.30, Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative (42 ore/ 11 CPT)

3.11.2018-3.12.2018, ora 9.00, Sala 12, C.C.D. Prahova

b) Cursuri avizate

1- Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu – 24.09.2018-30.09.2018 Sala 10, C.C.D. Prahova

2- Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie şi didactica specialităţii   – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, C.C.D. Prahova

3- Matematica – de la concret la abstract – 26.09.2018-30.09.2018 Sala 12, C.C.D. Prahova

4- Noile educații și problematica lumii contemporane – 28.10.2018-30.09.2018, Cernăuți

5. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 15.10.2018, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina

6. Curs practic de consiliere și orientare (24 de ore) – 19.10.2018, Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

7. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 25.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

8. Desegregare școlară și creștere a calității educaționale în unitățile de învățământ (20 de ore) – 26.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

9. Reducerea părăsirii timpurii a școlii – impact pozitiv în activitatea la clasă cu copiii și părinții rromi – curs interactiv (20 de ore) – 27.10.2018, Școala Gimnazială „Candiano Popescu” Ploiești

10. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina biologie – clasa a VI-a (24 de ore) – 9.11.2018, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești

11. Ansamblu de cutume și valori fundamentale ale rromilor – Curs interactiv (20 de ore) – 29.10.2018-26.11.2018, Școala Gimnazială „Sf. Maria” Mizil

12. Go Lab – în procesul educațional (24 de ore) – 05.11.2018-07.12.2018, Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” Ploiesti

13. Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE (24 de ore) –22.11.2018-13.12.2018, Casa Corpului Didactic Prahova

 

Pentru a valida înscrierea, în prima zi de formare cursanții vor achita minim 50% din contravaloarea cursului la care  s-au înscris.

Situaţia cadrelor didactice înscrise la programele de formare continuă care n-au fost afişate mai sus va fi postată pe site-ul C.C.D. Prahova în etapa a II-a de programare a cursurilor.

Stimata Doamna, Stimate Domn

Casa Corpului Didactic a judetului Prahova in colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru  cursul de specializare Competenţe Informatice care se va desfaşura în municipiul Ploiești.

Cui se adresează:

Tuturor celor care doresc sa se familiarizeze cu instrumentele bazate pe tehnologii informationale, cu elementele de baza in utilizarea corecta a computerelor si a principalelor aplicatii ale acestora.

Scopul cursului:

Formarea de deprinderi şi priceperi în utilizarea calculatorului; cunoaşterea noţiunilor de bază despre calculator şi funcţionalitatea acestuia în orice domeniu de activitate.

Competentele dobândite de participanții la curs: utilizarea funcţiilor de bază ale sistemului de operare Windows, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de calcul tabelar, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii de prezentări, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare, noţiuni despre alcătuirea şi utilizarea unei baze de date.

În urma examenului de absolvire:

Cursanţii vor primi certificate de absolvire acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestea vor fi însoţite de un supliment descriptiv menţionând competenţele dobândite în cadrul cursului. Aceste certificate se pot opera in cartea de munca electronica ( REVISAL) si sunt recunoscute internaţional prin aplicarea Apostilei de la Haga;

Condiţii de acces: Minim  învăţământ liceal. 

Perioada desfăşurării cursului: 21.11.2018-21.12.2018.

Tarif: 250 Ron.

Termen limită de inscriere 20.11.2018 (in limita locurilor disponibile).

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: [email protected], iar in data inceperii cursului se va aduce in original impreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de nastere, copie ultima diploma de studii si adeverinta de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificatia”apt pentru formare profesionala”.

La inceperea cursului se va achita jumatate din valoarea acestuia.

Prima sedinta a cursului va avea loc la CCD Prahova in data de 21.11.2018 de la ora 16,00.

În cazul în care în unitataea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi!

Ing. Ionescu Gheorghe

Telefon: 0723 72 48 84 – 0761 44 87 19 

e-mail: [email protected]

Vă multumim!

O zi bună!

      Departament Vânzări
    Ing.  Gheorghe Ionescu
       Tel: 0723 72 48 84
       Tel: 0761 44 87 19
Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr.

Anexa 1

Fişă de înscriere

Nota de informare CURSANTI

45 Judetul Mures

În vederea realizării monitorizării / evidenței activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din sistemul de învățământ preuniversitar, la nivelul județului Prahova, vă trimitem cu solicitarea de a le completa, fișele din atașamentele de mai jos. Acestea vor fi completate de bibliotecarul școlar (Fișa de evidență a activității bibliotecii) / responsabilul CDI sau profesorul documentarist  (Fișa de monitorizare a activității CDI), vor fi semnate de directorii unităților școlare  și ștampilate și vor fi trimise în format scanat, la adresa de e-mail: [email protected], până la data limită de 31.11.2018. 
Vă mulțumim pentru colaborare!
 
Colectivul redacţional mulţumeşte tuturor colaboratorilor care au trimis articole pentru numărul 26 – iunie 2018 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică.
 
Adresăm celor intersați invitaţia de a transmite Casei Corpului Didactic Prahova  diverse lucrări personale (studii, cronici, consemnări de evenimente, proiecte de activităţi didactice, teste etc.), în vederea publicării acestora în numărul următor al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică, articole care să se refere, cu prioritate, la: Management educaţional, Formare şi dezvoltare profesională, Arii curriculare, Educaţia adulţilor,Proiecte educaţionale. Parteneriate, CroniciTema numărului este ”Centenarul Marii Uniri”.
Lucrările propuse vor fi redactate conform machetei atașate acestui mail şi vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected]. Macheta se regăsește și la link-ul https://drive.google.com/open?id=1zPwUUpfwqWz1iffLS5RDMLJONdFKpvjT
Articolele pot conţine fotografii ilustrative, personalizate.
Materialele redactate fără diacritice sau cele care nu respectă normele de redactare din machetă nu vor fi publicate.
Pentru următorul număr al Buletinului, termenul de transmitere a lucrărilor este 1 decembrie 2018.
 
Ideile prezentate în articole reprezintă puncte de vedere ale autorilor. Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor, conform legii.
 

             În cadrul Bibliotecii Casei Corpului Didactic Prahova, poate fi consultată publicația „Definitivatul-debut în educația și formarea cadrelor didactice: ghid pentru realizarea portofoliului cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ”, realizată de ISJ București, în anul 2017. Publicația poate fi pusă la dispoziția cititorilor, inclusiv în format electronic.

Invitație
 
Casa Corpului Didactic Prahova vă invită la evenimentul „Împreună pentru siguranța online a copiilor”Acesta va avea loc joi, 4 octombrie 2018 ora 1000, la sediul C.C.D. Prahova din str. Democrației nr. 35, Ploiești și vor participa reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (A.N.P.D.C.A.), ai Inspectoratului General al Poliției Române (I.J.P. Prahova) și ai Ministerului Educației Nationale (C.C.D. Prahova, I.S.J. Prahova, C.J.R.A.E. Prahova).
Întâlnirea îşi propune să aducă împreună reprezentanţi ai diferitelor grupuri locale, a căror preocupare o reprezintă, printre altele, siguranţa copiilor atât în viaţa de zi cu zi, cât și pe internet. Aceasta va reuni: cadre didactice, consilieri şcolari, specialiști și poliţişti.
Scopul întâlnirii este acela de a anunţa parteneriatul cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi cu echipa Ora de Net și posibilitatea de contactare a liniei de informare şi consiliere ctrl_AJUTOR, facilitând astfel creşterea nivelului de informare cu privire la modalităţile optime de prevenire şi combatere a abuzurilor în mediul online.
Sperăm că invitaţia este de interes pentru dvs. şi ne-am bucura să vă avem alături. Pentru participare, vă invităm să accesați link-ul de înscriere: https://goo.gl/yyD8XC, deoarece locurile sunt limitate (formularul se va închide atunci când capacitatea maximă de ocupare a sălii a fost atinsă).
 
Vă așteptăm cu drag!

Consfătuirea de specialitate la disciplina Biblioteconomie și Știința Informării, pentru anul școlar 2018-2019, adresată bibliotecarilor școlari si profesorilor-documentariști/ responsabililor CDI, va avea loc joi, 4 octombrie 2018, la sediul CCD Prahova, începând cu ora 10.00.

Adresa Consfatuire bibl. si doc.

Stimata Doamna, Stimate Domn
 
Casa Corpului Didactic a județului Prahova în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Engleză, care se va desfaşura în municipiul Prahova.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să:
 – îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba engleză;
 – îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;
 – sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente.
Obiectivul cursului de comunicare în limba engleză este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:
    Conversaţie/ Conversation,
    Ascultare/ Listening,
    Citire/ Reading,
    Scriere/Writing,
    Discurs oral/Oral discourse.
Durata cursului  de perfecţionare în ocupaţia Comunicare in Limba Engleză, este de 40 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 20 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
 
Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:
– Comunicare în Limba Engleză
Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.
Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.
Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.
Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: [email protected], iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
 
Perioada desfăşurării cursului: 25.09.2018-25.10.2018.
Data incepere curs: 25.09.2016 ora 16:30 la Casa Corpului Didactic Prahova.
Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!
În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.
Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.
Pentru mai multe informaţii şi  inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !
Ing. Ionescu Gheorghe  Tel: 0723.724.884 / 0761.448.719
 
În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,

Primiţi expresia consideraţiei noastre,

Fişă de înscriere                  Anexa 1

  School Consulting
Ing. Ionescu Gheorghe
         Director 
      0723 72 48 84

www.schoolconsulting.ro

Sc School Consulting Srl , C.u.i 26899149, J 26/ 316/ 2010, Albesti Str. Muzeului Nr. 45 Judetul Mures

Programul avizat de M.E.N. – Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale

In atentia cadrelor didactice care s-au inscris/doresc sa se inscrie la programul avizat Elemente
de pedagogie și psihologie a educației pentru susținerea examenelor și concursurilor naționale

Va informam ca programul avizat Elemente de pedagogie și psihologie a educației pentru
susținerea examenelor și concursurilor naționale (24 ore, curs gratuit)
va începe in data de 18 iunie 2018 (Luni), ora 14.00. Următoarele întâlniri se vor desfășura
astfel:

– 19 iunie 2018 (Marți), ora 14.00 ,

21 iunie (Joi) ora 9.00

22 iunie (Vineri) ora 9.00

Înscrierile se pot face accesand link-ul: link până joi, 14 iunie 2018, ora 12:00.